.

.

TOTS 21

Imatge d’arxiu d’un desnonament.

El Departament de Drets Socials, mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, estima haver afavorit l’any passat que 700 famílies de la demarcació de Tarragona puguin romandre en els seus habitatges amb ajuts directes destinats a atendre la urgència dels pagaments de les rendes, amb acords pactats gràcies a la mediació d’Ofideute i amb la implementació del programa Reallotgem.

A la demarcació de Tarragona es van concedir 10.712 ajuts ordinaris durant el 2021 per pagar el lloguer. Han estan dirigits a les persones que no es troben en situació de vulnerabilitat imminent, però que s’hi podrien veure abocades si no compten amb una ajuda per a les despeses del lloguer del seu habitatge habitual.

Així mateix, la Generalitat ha ampliat el seu parc i ha adquirit més de 3.500 habitatges mitjançant la fórmula de compra per tanteig, 63 dels quals s’han adquirit l’any 2021 a la demarcació de Tarragona.

Redacció