.

.

TOTS 21

A partir de les 11:45 hores d’avui, es preveu iniciar el procés de posada en marxa de la planta d’etilè de Dow, situada al Polígon Nord, que es troba aturada des de dimarts a les 23:45 hores degut a una caiguda de tensió durant la tempesta elèctrica.

Durant aquest període es farà ús de la torxa, essent part del procés fins que el cracker arribi al seu ritme normal de funcionament, informa la planta.

Les torxes del complex industrial formen part dels sistemes de seguretat de les plantes, i és habitual que funcionin durant els processos de parada, anomalies de procés i posada en marxa de les unitats de producció.