.

.

TOTS 21

Imatge de la signatura del conveni. Foto: EMATSA

En el marc del Dia Mundial de l’Aigua, la Universitat Rovira i Virgili i l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona han signat un conveni de col·laboració per la posada en marxa de dos projectes de doctorat industrial. Es tracta de dues investigacions aplicades a la gestió del cicle integral de l’aigua. Tal i com ha explicat la rectora de la URV, Maria Jose Figueras, “és un exemple de col·laboració amb valor social que permet la transferència de coneixement entre el món empresarial i l’acadèmic”. En la mateixa línia s’ha expressat el president d’Ematsa, Jordi Fortuny, assenyalant que “es combinen dos objectius, com són la millora del servei i la generació de coneixement, per crear ciència aplicada”  i ha afegit “una fórmula d’èxit que revertirà en un millor servei”.

La iniciativa forma part de les aliances entre empresa i universitat que promouen ambdues organitzacions, i que tenen com a finalitat connectar l’àmbit de la investigació i la ciència amb el món empresarial i, d’aquesta manera, a través de la innovació i el coneixement, aconseguir solucions pràctiques adaptades a les necessitats del servei públic. Tal com ha explicat Josep Ribalta, vicerector de formació doctoral i director de l’Escola de Doctorat de la URV, “els professionals que han fet el doctorat poden disposar de més eines i recursos per afrontar els reptes d’innovació de les empreses”.

Així, un dels projectes del doctorat industrial d’R+D+I se centra a impulsar l’ús de tècniques d’aprenentatge automàtic i intel·ligència artificial per a la caracterització, anàlisi, modelització i optimització del cicle integral de l’aigua. En els darrers anys, Ematsa ha desplegat diferents tipus de sensors i mesuradors capaços de proporcionar dades de qualitat i amb gran resolució temporal de l’estat de la xarxa de distribució d’aigua, el programa de doctorat permetrà analitzar-les i explotar-les per tal de crear processos automatitzats i interconnectats que facilitin la gestió i la presa de decisions.

L’estudi de la qualitat organolèptica de l’aigua de subministrament de Tarragona és el segon projecte que impulsaran l’empresa d’aigües i la Universitat. Aquest té per objectiu estudiar les característiques físico-químiques i organolèptiques de l’aigua subministrada, per tal d’establir de poder determinar quines són les situacions que poden millorar-la. Tal com ha explicat el president d’Ematsa, “es tracta de detectar les possibilitats de millora en el gust per aconseguir un major consum d’aigua de l’aixeta per a ús de boca” i ha deixat clar que “el control de la qualitat sanitària de l’aigua compta amb totes la garanties que fixa l’autoritat sanitària”.

Redacció