.

Els responsables de la instal·lació han estat denunciats per diverses infraccions administratives en matèria de sanitat animal, immobilitzant en aquesta explotació 110 caps de bestiar oví per a la seva posterior control sanitari.

Agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil de Tarragona, en col·laboració amb la Policia Local de Constantí, han desmantellat un escorxador il·legal de bestiar oví, que operava a l’interior d’una explotació il·legal situada al Camí dels Ovellons del terme municipal de Constantí.

Durant l’última setmana del mes d’agost, agents del SEPRONA que realitzaven serveis relacionats amb la protecció de la flora i la fauna pels termes municipals del Morell i Constantí van detectar en el Camí dels Ovellons una inusual constant entrada i sortida de vehicles, comprovant com els mateixos partien o es dirigien a una explotació ramadera ubicada a la zona.

Per aquest motiu es van traslladar fins a l’accés d’aquesta instal·lació, observant la presència d’un gran nombre de vehicles estacionats proper a l’explotació ia l’interior de la mateixa un nodrit grup de gent, al voltant de 100 persones, totes d’origen magribí, que pel que sembla estaven celebrant el sacrifici del xai.

Després d’una breu valoració de la situació, es va sol·licitar la col·laboració de la Policia Local de Constantí a fi d’inspeccionar l’explotació ramadera, sol·licitant la presència dels responsables d’aquesta instal·lació.

En presència dels mateixos, va ser inspeccionada tota la superfície de la instal·lació, localitzant una sala de sacrifici clandestina (escorxador), on suposadament es sacrificaven i manipulaven les parts de l’animal, un tancat amb 110 caps de bestiar en el seu interior, a les quals els havien retirat les marques auriculars d’identificació a fi d’impedir identificar l’origen dels mateixos. També va ser descoberta una fossa cavada en el terreny on s’enterraven sense cap control dels subproductes animals no destinats a consum humà.

L’explotació no tenia cap tipus d’activitat, mancant de qualsevol autorització administrativa per a albergar la tasca que es desenvolupava, dedicant-se els responsables de la mateixa, a la compra d’animals en altres explotacions ramaderes, per oferir-los als clients l’elecció de bestiar i dotar d’eines específiques i ús de les instal·lacions per al sacrifici dels animals, cobrant per cada un la quantitat de 200 € per realitzar ells mateixos el sacrifici.

Els clients posteriorment rebien la mercaderia que es transportava en els vehicles particulars sense les mínimes condicions higièniques necessàries.

Per aquest motiu els responsables de la instal·lació han estat denunciats per diverses infraccions administratives en matèria de sanitat animal, immobilitzant en aquesta explotació 110 caps de bestiar oví per a la seva posterior control sanitari i, si escau la legalització dels animals.