.

.

TOTS 21

Façana de l'Ajuntament de Tarragona.

Façana de l'Ajuntament de Tarragona.

Les tres federacions d’associacions veïnals de Tarragona i el consistori es donen més marge de temps per consensuar un model de subvencions pel 2014. Totes les parts –el regidor de Relacions Ciutadanes, Francisco Zapater; la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT); les Associacions Veïnals Federades de Tarragona Segle XX; i la Federació d’Associacions Veïnals de Llevant– s’han reunit aquest dimecres, però les diferències pel que fa als punts i als criteris plantejats a l’hora de repartir les subvencions són massa grans a hores d’ara com per signar cap paper.

La setmana entrant, les tres federacions veïnals de la ciutat quedaran per consensuar les esmenes a l’esborrany de concessió de subvencions per a les seves activitats. Tal i com ha destacat a Tarragona21 Antoni Peco, president de la FAVT “es tracta d’un canvi radical de tot el concepte de subvencionar les entitats”. Segons ha ressenyat Peco, el principal escull seria el sistema de “bases de subvenció”, en què no hi ha acord entre les mateixes associacions ni tampoc amb el consistori. Unes divergències que, d’entrada, ajornaran que aquest fet s’abordi en la propera sessió plenària, tal i com estava previst inicialment.

“Creiem que el sistema de punts plantejat a l’esborrany deixar amb menys accés a les subvencions algunes associacions que no solen ser tan festives”, ha lamentat el president de les Associacions Veïnals Federades de Tarragona Segle XXI, Pedro Sánchez. I és que, segons el seu criteri, “En temps de crisi les associacions no haurien de gastar els diners en festes sinó que hauria de prevaldre la defensa dels interessos dels veïns i les seves necessitats”. En temps de vaques grasses, ha prosseguit Sánchez, “ja està bé, però ara tenim altres necessitats”.

Criteris ‘més equitatius’

Sánchez refusa frontalment el sistema de punts proposat per l’equip de govern. D’entrada, perquè en el barem de punts per accedir a una subvenció, es té en compte l’antiguitat en el registre municipal d’Entitats: “Perquè té més dret una entitat antiga que una de nova a l’hroa de muntar una activitat?”, es pregunta Sánchez. El president de SegleXXI manté que no es pot “discriminar segons l’antiguitat, ni tampoc segons l’àmbit d’actuació d’una associació de veïns; totes les associacions, per petites que seguin, han de tenir un mínim d’estabilitat”. Per Sánchez, el criteri de puntuació hauria de garantir un sistema d’accés a la subvenció “més equitatiu i això, tal i com està plantejat, ara no és així”.

Punts d’acord

Ara bé, també hi ha punts d’acord entre les diferents representacions veïnals. En concret, pel què fa a la transparència i la claretat a l’hora de justificar les subvencions amb tota la documentació possible. A l’hora, les tres grans federacions d’associacions de veïns tarragonines, consensuaran una proposta conjunta per presentar a l’Ajuntament: “No cal un rosari de 15 pàgines, sinó una documentació senzilla i que s’entengui”, ha descrit Sánchez.

En aquest sentit, ha declarat el líder veïnal, “cal que les associacions siguin lliures i que cap partit polític hi tingui mà”. En concret, Sánchez opina que tal i com estan plantejades les subvencions “sembla que vulguin subvencionar segons quines coses sí, i altres no”.

160.000 euros en concepte de subvencions

L’esborrany presentat per l’Ajuntament de Tarragona a l’hora de concedir subvencions per activitats modifica radicalment la política que s’havia seguit fins ara en relació a les entitats veïnals. Amb tot, es mantenen alguns criteris. Pel 2014, es compta amb una partida pressupostària de 160.000 euros, una xifra en la línia dels últims anys. Cada entitat, a més, té un llindar mínim de 800 euros de despesa subvencionables i entra en vigor un topall màxim de 6.500 euros per a aquelles entitats amb un àmbit d’actuació més gran i que organitzin més activitats.

Joan Marc Salvat