.

.

TOTS 21

Un curs de formació dirigida a professionals del sector social. Foto: Creu Roja

Creu Roja ha detectat un augment de casos de persones en context de prostitució i explotació sexual durant aquest any, en el qual la xifra d’atencions ja supera les del 2021. Una tendència que s’observa també a nivell nacional, on des de l’entitat ja s’han atès més de 830 persones, mentre que en tot l’any passat se’n van atendre 1.384.

A la demarcació de Tarragona, l’organització humanitària ha assistit un total de 236 persones en context de prostitució i/o tràfic, una dada que sobrepassa la de l’any passat, quan es va donar suport a 216 persones. D’aquestes 236 ateses el 2022, un 77% són dones, un 15% persones transsexuals i un 8% homes.

El tràfic de persones és unasituació de vulneració total dels Drets Humans que sovint es dona en contextos de prostitució i que requereix de respostes coordinades i globals entre diversos tipus de recursos, que contemplin l’individu en el seu conjunt i puguin donar resposta a les seves necessitats per sortir d’aquest entorn.

La Creu Roja dona suport a les persones en context de prostitució i tràfic (no només per explotació sexual, sinó també d’altres tipus com el laboral) des d’una perspectiva multidisciplinària. Es cobreixen aspectes com la salut, la gestió emocional, la formació, l’orientació laboral i l’assessorament jurídic, posant sempre la persona en el centre.

A més a més, l’entitat implementa tots els seus programes amb un enfoc de drets humans i gènere, que permeti detectar possibles situacions de tràfic o explotació en totes les seves intervencions. En aquest sentit, el Grup de Tràfic de Creu Roja Tarragona ofereix formació a personal tècnic i voluntariat de la mateixa institució, per tal que puguin treballar amb aquesta perspectiva i coneguin els recursos existents.

Amb aquest mateix objectiu, el passat mes d’abril l’entitat va organitzar una formació dirigida a professionals del sector social en col·laboració amb el Col·legi de Treballadors Socials de Catalunya, en la qual es van donar eines als assistents per poder detectar casos de tràfic i explicar els recursos disponibles tant a nivell local, provincial, autonòmic com nacional.