.

.

TOTS 21

La regidora d’Ensenyament i 1ª Tinent d’alcalde, Pili Romero Gracia, ha fet la presentació i ha visitat les dependències d’aquest nou servei municipal que s’ofereix als creixellencs i creixellenques, amb la participació i col·laboració de l’AMPA i de la pròpia escola Les Eres i del departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Aquest divendres ha tingut lloc a les instal·lacions de l’Escola Les Eres de Creixell la presentació del nou Centre Infantil Espai de Famílies Les Eres de Creixell. La regidora d’Ensenyament i 1ª Tinent d’alcalde, Pili Romero Gracia, ha fet la presentació i ha visitat les dependències d’aquest nou servei municipal que s’ofereix als creixellencs i creixellenques, amb la participació i col·laboració de l’AMPA i de la pròpia escola Les Eres i del departament d’Ensenyament de la Generalitat.

La regidora Romero ha assenyalat que aquest nou servei és la solució temporal que s’ha trobat per poder continuar donant suport a les famílies creixellenques el servei d’atenció infantil mentre no es solventi el tema de l’antiga Llar d’Infants. Romero ha afirmat que des de l’ajuntament «estem a l’espera des de fa un any que la Comissió Jurídica Assessora del Departament de Governació de la Generalitat emeti el dictamen pel qual quedi sense efecte i s’anul·li-li la concessió del servei de Llar d’Infants que estava adjudicada anteriorment». Per poder realitzar ara aquest nou servei per part dels consistori, s’ha demanat a la Generalitat la desafectació d’unes aules de la pròpia escola Les Eres per tal de poder atendre als nens i nenes de 0 a 3 anys. Aquest servei serà gestionat temporalment per l’AMPA amb personal que disposa de formació especialitzada per atendre als infants. En cas de que hi hagi ara demanda d’aquest servei, començaria a funcionar immediatament. I si no començarà al mes de setembre coincidint amb l’inici del curs escolar 2018-2019 . De moment segons ha indicat la regidora, «ja està tot a punt per a donar el servei».

Aquestes aules estan adequades per poder acollir als infants com un centre infantil i un espai de famílies, no com el servei d’una llar d’infants pròpiament dita, si més no com una alternativa per reconduir en un futur pròxim el servei de la Llar d’Infants municipal. També ha assenyalat Romero que amb aquesta solució temporal el que es pretén és que els nens i nenes de Creixell puguin posteriorment tenir una continuïtat educativa cap a l’escola Les Eres del nostre municipi. Romero ha assenyalat que a Creixell, com en moltes altres poblacions de Catalunya, ha disminuït la natalitat i per tant també és menor el nombre de nens i nenes d’una franja d’edat concreta. L’aula ha estat equipada amb material adequat per als infants i també s’hi han fet obres de millora. Aquest espai disposa d’un jardí i pati d’ús exclusiu per els nens i nenes de 0 a 3 anys.

Els preus d’aquest nou servei són els que marquen les taxes municipals. Ja es pot fer la inscripció per aquest nou servei diàriament a les oficines de l’AMPA de l’escola. A la presentació hi ha assistit a banda de la regidora d’ensenyament Pili Romero, dos representants de l’AMPA i una de les dues noies que seran les encarregades d’aquest nou servei. Es per això que des de l’ajuntament convidem a tots els pares i mares de nens i nenes de 0 a 3 anys del nostre municipi, que visitin les instal·lacions escolars que s’utilitzaran en aquest nou servei del Centre Infantil Espai de Famílies, ubicats a la mateixa Escola Les Eres de Creixell. Pel que fa al preu d’aquest nou servei, Romero ha assenyalat que s’aplicaran els preus públics contemplats a la vigent Ordenança Fiscal número 15 de l’ajuntament de Creixell. El fet imposable d’aquesta taxa és la prestació del servei d’atenció, cura i vigilància dels infants.

A la vegada Romero ha indicat que la pròpia AMPA subvencionarà una part del material i quotes contemplades a les taxes de l’Ordenança i que correspondria pagar als pares i mares. Això suposarà també un avantatge addicional per les famílies creixellenques.

L’horari de funcionament d’aquest nou Centre Infantil Espai de Famílies Les Eres de Creixell és de 09:00h. a 12:30h. i de 15:00h. a 16:30h.

 

També està contemplada una hora d’acollida de les 08:00h. a les 09:00h. Aquest nou servei estarà controlat per la inspecció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.