.

.

TOTS 21

Les obres sumen més de 400.000 euros d’aportacions

L’Ajuntament de Creixell està duent a terme tot un seguit d’obres de millora i acondicionament de les zones verdes del nostre municipi. i diferents arranjaments d’asfaltat de carrers i enllumenat públic amb leds.. Aquestes treballs estan programats en dues fases. En aquest sentit, durant l’any 2018 ja s’han realitzat algunes d’aquestes obres. La resta s’estant executant actualment o están en procés d’iniciar-se en breu. Tot seguit us detallem les obres que s’estant realitzant, ja s’han realitzat o es realitzaran, el seu import i la subvenció de la que disposem per a les mateixes.

REMODELACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR .- Aquesta obra es troba actualment en la fase d’inici de nova contractació. Té un pressupost de 110.000€ i està subvencionada al 100% per la Diputació de Tarragona.

CONTINUACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC AMB LED RACÓ DEL CÉSAR .- Actualment s’estàn continuant els treballs de l’instal-lació de l’enllumenat públic de diferents carrers de l’urbanització Racò del César amb LED’S. Aquests treballs es fan per un import de 15.000€ i gaudeixen d’una subvenció del 100% de la Diputació de Tarragona.

ACCÉS PEATONAL A LA COMA.- Per tal de millorar l’accés peatonal per l’avinguda de Valls, s’ha fet una vorera per tal de garantir la seguretat dels vianants que utilitzinaquesta via, que és el nexe d’unió entre l’urbanització La Coma i el nucli urbà del poble. Aquestes obres tenen un import de 29.000€ i han estat realitzades amb una subvenció del 95% del seu import, concedida pel Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

ARRANJAMENT DE CARRERS A LA PLANAS I REDUCTORS DE VELOCITAT .- S’ha procdit a l’arranjament de diversos carrers a l’urbanització La Plana . També s’han fet uns reductors de velocitat per al pas dels vianants als carrers Montsant i Sant Jordi de l’urbaniotzació Creixell-Mar. També s’han instal-lat reductors de velocitat al carrer Camí de la Pobla i al carrer Via Cristina. Totes aquestesw actuacions tenen un cost de 40.000€ i han estat subvencionades al 100% per la Diputació de Tarragona, dins del Pla d’Actuació Municipal – PAM.

AMPLIACIÓ DEL MAGATZEM DE LA BRIGADA MUNICIPAL.- Amb un pressupost inicial de 55.000€, s’ha realitzat l’ampliació del magatzem de la Brigada Municipal i que ha comptat amb una subvenció del 100% atorgada per la Diputació de Tarragona.

REMODELACIÓ ZONES VERDES 1ªFASE PARC DE LA XICALLA I PARC DE L’Ú D’OCTUBRE .- S’han fet els treballs i intervencions de la primera fase de la remodelació de les zones verdes corresponents al parc de la Xicalla i al parc de l’ú d’octubre. Aquestes obres han tingut un pressupost de 18.000€, que han estat subvencionats al 100% dins del PAM de la Diputació de Tarragona.

REMODELACIÓ ZONES VERDES A URBANITZACIÓ LA PLANA, PORT ROMÀ, LES SÍNIES, APARCAMENT AVINGUDA DEL MAR DEL PORT-ROMÀ I 2ªFASE PARC DE LA XICALLA..- Tot aquest seguint d’intervencions a diferents zones verdes del municipi com són a l’urbanització La Plana, la urbanització Port-Romà i l’aparcament de l’avinguda del Mar en aquesta mateixa urbanització, també les zones verdes de la urbanització Les Sínies i la segona fase del parc de la Xicalla, s’han engagat o s’engeraran en molt breu termini. Tenen un pressupost de 145.000€ i disposem d’una subvenció del 100% de l’import i que ha estat concedida a través del PAM de la Diputació de Tarragona.

Totes aquestes obres tenen un pressupost global de 412.000€.

A banda d’això, directament des de l’Ajuntament de Creixell s’han fet dues actuacions que han estat integrament realitzades per les arques municipals. Aquestes dues actuacion esmentades són les següents:

REMODELACIÓ ANTICS VESTIDORS ZONA ESPORTIVA.- S’ha dut a terme la remodelació dels antics vestidors que hi ha al camp de futbol municipal. Aquest equipament va ser construit a principis dels anys 80 i era molt necessari fer-hi una intervenció per arranjar les instal-lacions. Les obres realitzades tenen un cost de 20.000€ i han estat pagades integrament per l’ajuntament.

ADEQÜACIÓ DE LA ROTONDA ZONA MERCAT MUNICIPAL.- Al costat mateix del Mercat Municipal de Creixell hi ha una rotonda que ordena el trànsit de vehicles que des del nucli urbà, des del Port-Romà i des la carretera N-340 volen entrar i sortir d’aquesta zona. Era del tot necessari adequar aquesta rotonda. Els treballs d’adequació tenen un import de 6.000€, finançats íntegrament per l’ajuntament de Creixell.

ARRANJAMENT CARRER VERGE DE MONTSERRAT I CAMÍ DE L’ERMITA.- El paviment del carrer Verge de Montserrat, al costat de la zona verde i les pistes de tennis, estava en molt mal estat. S’ha fet aquesta intervenció d’arranjament de l’asfaltat del paviment. A la part final de carrer que dona accés per a vianants i vehicles a l’Ermita de Fàtima, el carrer estava en molt males condicions i a més no estava asfaltat. Per la qual cosa aquesta actuació era molt necessaria. Aquesta obra ha estat realitzada directament per l’ajuntament de Creixell per un import de 13.000€.

A la vegada, en les properes setmanes iniciarà des de la pàgina web de l’Ajuntament de Creixell un Procés participatiu per tal de decidir a quina finalitat destinar 50.000€ del pressupost d’inversions.