.

.

TOTS 21

A la pregunta ‘Quin és el seu grau de satisfacció general?’, un 89 % dels usuaris afirma que és “satisfactori” i un 2,6% que és “molt satisfactori”.

Un 91,6% dels usuaris domèstics d’Aigües de Reus considera “satisfactori” o “molt satisfactori” el servei rebut al llarg de 2021. Aquesta és una de les conclusions que es desprenen de l’enquesta que l’empresa municipal du a terme anualment entre els usuaris per valorar el servei d’aigua. Alhora, l’enquesta confirma tendències que, fins ara, han estat difícils de capgirar, com ara l’alt percentatge de reusencs i reusenques que segueix optant per beure aigua embotellada.

El principal objectiu de l’enquesta és el de determinar la satisfacció general dels reusencs envers el servei, amb la intenció de tenir en compte aquestes opinions de cara a implementar millores progressivament

El principal objectiu de l’enquesta és el de determinar la satisfacció general dels reusencs envers el servei, amb la intenció de tenir en compte aquestes opinions de cara a implementar millores progressivament. Així, a la pregunta ‘Quin és el seu grau de satisfacció general?’, un 89 % dels usuaris afirma que és “satisfactori” i un 2,6% que és “molt satisfactori”. Aquestes dades encaixen plenament amb els resultats obtinguts els anys anteriors, que el 2020, la xifra va ser lleugerament inferior, en situar-se en un 90,7%. De fet, aquest percentatge ha anat creixent progressivament des de l’any 2016, quan la xifra va ser del 85,6%.

La satisfacció general dels usuaris també es fa evident en relació a altres paràmetres estudiats. Un 89,7% dels usuaris afirma que “la factura és clara i entenedora”. Aquest percentatge creix, la qual cosa es relaciona amb el servei que es presta mitjançant l’Oficina Virtual (www.aiguesdereus.cat), i on ja hi ha operatius 18.403 usuaris. Es tracta d’una xifra que ha anat en augment de manera espectacular des de fa dos anys, coincidint amb l’inici de la pandèmia de Covid-19. Aquests 18.403 usuaris representen el 36,55% dels contractes que té l’empresa municipal d’aigua: un total de 50.350.

Pel que fa a les interrupcions del subministrament al llarg de 2021, un 80% dels usuaris afirma que no en va registrar cap

Pel que fa a les interrupcions del subministrament al llarg de 2021, un 80% dels usuaris afirma que no en va registrar cap. Entre els que sí van patir alguna incidència, un 78% recorda que va ser informat prèviament per part de l’empresa, mitjançant senyalització, cartells o mitjans de comunicació.

D’aquí que l’atenció al ciutadà sigui un dels aspectes d’Aigües de Reus força ben valorat, amb un 79,3% dels enquestats que manifesta que va ser atès de manera “adequada” o “molt adequada”. Aquest percentatge concret ha estat molt ben rebut per part d’Aigües de Reus tenint en compte que el servei d’atenció al ciutadà ha hagut d’adaptar-se per raons sanitàries, arran de la pandèmia, atenent telemàticament un alt percentatge de les gestions i peticions dels usuaris.

Una de les tendències que l’enquesta confirma és l’encara baix percentatge de reusencs que utilitzen l’aigua de la xarxa per beure

D’altra banda, una de les tendències que l’enquesta confirma és l’encara baix percentatge de reusencs que utilitzen l’aigua de la xarxa per beure. Tot i que un 56% considera que el sabor de l’aigua és “satisfactori”, un 65,3% dels enquestats opta per comprar aigua en ampolla . És per això que des d’Aigües de Reus, un cop més, s’insisteixi a animar a la ciutadania a utilitzar l’aigua de la xarxa per beure després que, els últims anys, s’hagin implantat moderns processos de tractament i millora que doten l’aigua de major qualitat, especialment pel que fa a les seves característiques organolèptiques, és a dir, gust, olor i color.

Pel que fa a altres consideracions de caràcter general, els usuaris (igual que en anys anteriors) segueixen mostrant un important desconeixement sobre el consum d’aigua. Per exemple, un 91,3% confessa no saber, ni de manera aproximada, la quantitat d’aigua de xarxa que consumeix al seu domicili. En canvi, un 76,7% sí que afirma saber “el cost aproximat” de la seva factura, i un 90,3% és plenament conscient de la periodicitat amb la qual rep la factura.

Des que Aigües de Reus es porta a terme aquesta enquesta de satisfacció entre els seus abonats, sempre es mira de tenir en compte aquelles opinions de ciutadans que poden contribuir al perfeccionament del servei. És per això que, per exemple, atesa la sensibilitat ciutadana, al llarg dels últims anys, s’ha treballat en la millora de la qualitat organolèptica de l’aigua. Per la mateixa raó, es mira de reforçar l’atenció als usuaris, com ho demostra la potenciació dels serveis de l’oficina virtual i l’emissió de la factura electrònica, entre d’altres mesures.

Redacció