.

.

TOTS 21

Covestro va confirmar les previsions per a tot l’any 2020, segons els ajustos del 9 d’octubre de 2020. Foto: Covestro

En el tercer trimestre de 2020, Covestro va augmentar els volums bàsics en un 3,0% interanual com a resultat d’una important millora de la demanda. Aquesta evolució es va deure en gran part al creixement del volum a la regió APAC, en particular a la Xina. Al mateix temps, les vendes del grup van disminuir un 12,7% a uns 2800 milions d’euros a causa de preus de venda més baixos. Com ja es va donar a conèixer el 9 d’octubre de 2020 com a xifra clau financera preliminar, el ebitda va superar les expectatives dels mercats de capitals per al tercer trimestre de 2020 en el moment de la publicació. Aquesta xifra va créixer un 7,3% fins als 456 milions d’euros respecte al mateix trimestre de l’any anterior.

L’augment es pot atribuir principalment a un nivell de costos més baix aconseguit amb mesures de reducció de costos. El resultat net va augmentar un 21,8% fins als 179 milions d’euros, mentre que el flux d’efectiu lliure operatiu (FOCF) va créixer a 361 milions d’euros (+48,6%). Aquesta evolució va ser el resultat d’un augment del flux d’efectiu lliure operatiu i de la reducció de les sortides d’efectiu per a la inversió en actius fixos materials, segons el que es preveu.

El director general (CEO) de Covestro, Markus Steilemann, assegura que “si bé la pandèmia del coronavirus continua causant incertesa, hem reaccionat conseqüentment i hem pres les mesures adequades, que ara estan donant els seus fruits. En el tercer trimestre, la demanda de les indústries dels nostres clients va experimentar un fort repunt. El creixement del volum que hem aconseguit demostra que estem atenent les necessitats dels nostres clients i oferint les solucions adequades”.

S’especifica la previsió per a tot l’any; s’incrementa la previsió de beneficis

Covestro va confirmar les previsions per a tot l’any 2020, segons els ajustos del 9 d’octubre de 2020. Això pressuposa que les activitats econòmiques no tornaran a sofrir restriccions severes per a frenar la propagació de la pandèmia de coronavirus. El grup anticipa ara un ebitda entorn dels 1200 milions d’euros en 2020 (anterior: 700 milions d’euros a 1200 milions d’euros). Pel que fa al creixement dels volums bàsics, Covestro continua esperant una caiguda interanual. En l’actualitat, el grup anticipa un FOCF d’entre 0 i 300 milions d’euros (anterior: de -200 milions a 300 milions d’euros) i un rendiment del capital empleat (FREC) en el rang de percentatge mitjà d’un dígit (anterior: -1% a 4%).

“La recuperació de l’impacte de la pandèmia del coronavirus s’ha desenvolupat de forma més dinàmica del que calia esperar. Per tant, en el tercer trimestre vam poder millorar considerablement els beneficis “, va explicar el Dr. Thomas Toepfer, director financer (CFO) de Covestro. “A conseqüència del nostre estricte enfocament en l’eficiència, hem aconseguit un major estalvi de costos i, a més, ens hem beneficiat d’una evolució positiva dels marges. Sobre aquesta base, hem pogut augmentar les nostres previsions de beneficis per a l’any 2020. Per consegüent, tenim gran confiança en el quart trimestre”.

Adquisició anunciada: Covestro passarà a ser un dels principals proveïdors de resines de revestiment sostenibles

El 30 de setembre de 2020, Covestro va signar un acord per a adquirir el negoci Resines i Materials Funcionals (RFM, per les seves sigles en anglès) de DSM per un preu de compra de 1610 milions d’euros. Aquesta operació constitueix un pas important per a Covestro en la seva estratègia corporativa a llarg termini d’enfortir els seus negocis sostenibles i orientats a la innovació. La integració de RFM en el segment de revestiments, adhesius i especialitats suposa una considerable expansió de la cartera de l’empresa en el mercat d’alt creixement de les resines de revestiment sostenibles.

“L’adquisició anunciada millora la trajectòria de creixement del nostre negoci i suposa una autèntica fita en el nostre camí cap a una economia circular: amb RFM, podrem satisfer encara millor la demanda mundial de productes sostenibles i impulsar les innovacions per a la transició a una economia circular de manera encara més eficaç”, va declarar Markus Steilemann.

El 13 d’octubre de 2020, Covestro va tancar amb èxit l’ampliació del capital previst en relació amb l’anunciada adquisició de 10,2 milions de noves accions ordinàries al portador sense valor nominal que es van col·locar entre inversors institucionals mitjançant la utilització parcial del capital autoritzat. Els ingressos bruts ascendeixen a 447 milions d’euros i s’utilitzaran per a finançar l’adquisició.

Redacció