.

.

TOTS 21

La planta de Covestro a Tarragona. Foto: Cedida

La planta de Covestro a Tarragona. Foto: Cedida

Covestro ha començat l’exercici 2023 millor de l’esperat. A pesar que la demanda continua feble en un entorn empresarial encara desafiador, l’empresa ha estat capaç de limitar els impactes negatius associats. Les vendes del Grup van caure un 20,1% en el primer trimestre de 2023, fins als 3700 milions d’euros (any anterior: 4.700 milions d’euros), degut, entre altres coses, al descens dels volums venuts i al menor nivell de preus de venda. El Grup va registrar un EBITDA de 286 milions d’euros, la qual cosa suposa una caiguda del 64,5% interanual (any anterior: 806 milions d’euros), a causa del descens dels volums venuts i a la reducció dels marges. No obstant això, aquest resultat va superar amb escreix les expectatives de la pròpia empresa de 100 a 150 milions d’euros, així com les recents estimacions dels analistes, que xifraven l’EBITDA del primer trimestre en 158 milions d’euros. Aquesta evolució és resultat, en particular, de l’enfocament del Grup en l’eficiència com a part de la seva estratègia “Futur sostenible”. En el primer trimestre els ingressos nets van caure fins a -26 milions d’euros (any anterior: 416 milions d’euros), mentre que el flux d’efectiu lliure operatiu (FOCF) va ser de -139 milions d’euros (any anterior: 17 milions d’euros).

“Hem començat 2023 millor del que esperàvem, la qual cosa ve a demostrar clarament que l’estratègia “Futur sostenible” està donant els seus fruits. Els èxits inicials collits han estat resultat del nostre propi esforç”, apunta Markus Steilemann, CEO de Covestro. “Aquesta dinàmica positiva mostra que Covestro avança pel camí correcte. Continuem centrant, sense descans, tots els nostres esforços en un creixement sostenible, en una cooperació fructífera amb els nostres clients i en l’eficiència. D’aquesta manera, impulsem la nostra visió de convertir-nos en una empresa completament circular”.

Quantificació de les previsions per a 2023
A la vista dels resultats del primer trimestre de 2023, dels millors marges i d’un nivell millorat dels costos, Covestro ha ajustat la previsió dels indicadors de gestió clau de l’EBITDA, el flux d’efectiu lliure operatiu i el FREC per sobre del CMPC per a l’exercici 2023. La reducció de les emissions esperada en l’adquisició d’energia s’ha traduït en un ajust de les previsions d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI).

Covestro preveu ara que l’EBITDA del Grup se situï entre 1.100 i 1.600 milions d’euros. El Grup anticipa un flux d’efectiu lliure operatiu d’entre 0 i 500 milions d’euros i un FREC per sobre del CMPC d’entre -6,0 i -2,0 punts percentuals. Es preveu que les emissions de GEI de Covestro, mesures com a equivalents de CO₂, se situïn ara entre 4,2 i 4,8 milions de tones mètriques (abans: al mateix nivell que l’any anterior). Covestro espera que l’EBITDA del segon trimestre de 2023 se situï entre 330 i 430 milions d’euros.

“El primer trimestre de 2023 va ser molt millor de l’esperat al principi d’any, i confiem que la tendència es mantingui en el segon trimestre. Això es reflecteix en les nostres previsions”, assenyala Thomas Toepfer, director financer de Covestro. “En un context de menors costos i majors marges, també observem una dinàmica positiva per a la resta de l’any, i hem ajustat les nostres previsions en aquest sentit per a l’exercici 2023. En un altre ordre de coses, hem decidit reprendre el nostre actual programa de recompra d’accions a curt termini”.

Covestro va iniciar el programa de recompra d’accions al febrer de 2022, però el va suspendre temporalment a mitjan any passat a causa de la deterioració de les perspectives econòmiques. En vista de les previsions revisades i la millora seqüencial dels guanys i els volums, el Consell d’Administració ha decidit, ara, continuar amb el programa actual. La recompra del següent subtram amb un volum de fins a 75 milions d’euros començarà al maig de 2023.

L’atenció segueix centrada en el creixement sostenible i l’economia circular
Covestro aplica de manera sistemàtica la seva estratègia “Futur sostenible”, i en el primer trimestre de 2023 ha avançat en els seus esforços per ser totalment circular i desenvolupar innovacions sostenibles. A més d’invertir en la seva pròpia àrea de recerca i desenvolupament de matèries primeres no fòssils, Covestro també concentra els seus esforços, per exemple, a utilitzar productes amb balanç de masses. Com a part d’aquesta iniciativa, el Grup ha anat augmentant el nombre de centres globals amb la certificació de l’estàndard de sostenibilitat ISCC PLUS, que compta amb reconeixement internacional, i amplia contínuament la seva cartera de productes circulars. Al març de 2023, Covestro va rebre la certificació per a Baytown, Texas (els EUA), el seu tercer centre de producció en grandària de tot el món, per la qual cosa totes les seves ubicacions centrals compten actualment amb la certificació d’acord amb aquest estàndard. A més de Baytown, estan Leverkusen, Dormagen i Krefeld-Uerdingen (Alemanya), Shanghái (la Xina), Changhua (Taiwan), Map Ta Phut (Tailàndia), Anvers (Bèlgica) i Filago (Itàlia). Covestro espera començar a comercialitzar productes concrets amb la certificació ISCC PLUS fabricats en la seva planta de Baytown en el segon semestre de 2023.

Covestro també realitza avanços continus en el camp del reciclatge de plàstic. Juntament amb els seus socis, la companyia ha completat satisfactòriament PUReSmart, un projecte de recerca finançat per la UE que demostra que és possible el reciclatge químic d’escuma de poliuretà, com la utilitzada en matalassos. En l’actualitat, Covestro, en col·laboració amb socis del sector de la gestió de residus, està impulsant el desenvolupament d’aquesta tecnologia per al seu ús industrial. L’empresa ha llançat el matalàs Evocycle® CQ, la primera iniciativa associada específicament a la quimólisis d’escuma de matalassos de poliuretà, la qual cosa posa de manifest el seu desig de continuar invertint en aquesta innovadora tecnologia.

Tots dos segments ocupen una sòlida posició malgrat els desafiaments
Com demostren els resultats del primer trimestre de 2023, Covestro ocupa una bona posició des del punt de vista estratègic i estructural per a superar amb èxit els desafiaments actuals. El segment Materials de rendiment se centra en el subministrament fiable de productes estàndard a preus de mercat competitius, mentre que el segment Solucions i especialitats respon a la necessitat de productes complexos amb un alt ritme d’innovació, en combinació amb serveis de tecnologia d’aplicació. Covestro pot, d’aquesta manera, aprofitar perfectament els punts forts individuals de tots dos segments en els seus entorns competitius respectius, i orientar-los a les necessitats dels clients.

Les vendes del Grup corresponents al segment Materials de rendiment van caure un 25,0% fins als 1.800 milions d’euros (any anterior: 2.400 milions d’euros). Aquesta evolució es va deure en concret a la caiguda dels volums venuts i a un nivell mig inferior dels preus de venda, com a resultat principalment de la continuada feblesa de la demanda. L’EBITDA del segment va caure un 72,1% en termes interanuals fins als 173 milions d’euros (any anterior: 620 milions d’euros) a causa del descens dels marges i a la reducció dels volums venuts com a resultat de factors associats a la demanda i a la disponibilitat. El flux d’efectiu lliure operatiu va caure fins als -57 milions d’euros (any anterior: 112 milions d’euros), fonamentalment a causa del descens de l’EBITDA.

Les vendes en el segment Solucions i especialitats van registrar una caiguda del 15,3% fins als 1.900 milions d’euros (any anterior: 2.200 milions d’euros), fonamentalment a causa del descens dels volums venuts i als millors marges mitjans de vendes, tots dos aspectes resultat de l’afebliment de la demanda. L’EBITDA del segment va caure en el primer trimestre un 26,3% en termes interanuals fins als 165 milions d’euros (any anterior: 224 milions d’euros). També en aquest apartat el principal factor de la caiguda va ser el descens dels volums venuts relacionat amb la demanda. No obstant això, l’alça dels marges va tenir un efecte positiu, ja que el descens dels preus de les matèries primeres va compensar la baixada dels preus de venda. El flux d’efectiu lliure operatiu va augmentar un 67,1% fins als -48 milions d’euros (any anterior -146 milions d’euros), degut principalment a la reducció d’efectiu lligat al capital circulant enfront del mateix trimestre de l’any anterior.