TOTS 21

Imatge d'arxiu del riu Francolí.

Imatge d’arxiu del riu Francolí.

L’Ajuntament de Constantí i l’Associació Aurora, entitat social que integra persones amb problemes de salut mental i que porta a terme la recuperació ambiental del curs baix del riu Francolí, signen un acord per a la custòdia del tram de riu que passa pel terme municipal de Constantí. L’objectiu es preservar els valors naturals del territori i plantejar un seguit d’accions adreçades a la conservació de la biodiversitat de l’entorn natural.

En el marc d’aquest acord de custòdia es planteja portar a terme actuacions encaminades a l’eliminació d’espècies de flora invasores, com ara la canya i l’ailant, i a la recuperació dels camins. També es pretén organitzar jornades de voluntariat ambiental en les que participin els veïns.

Les parts estan d’acord en la necessitat de fer compatible l’ús del territori amb la conservació dels seus elements naturals, paisatgístics i patrimonials, perquè en puguin gaudir totes les persones i també les generacions futures. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Constantí i l’Associació Aurora han establert un marc de col·laboració per dur a terme una iniciativa de custòdia del territori.

L’àmbit d’aquest acord es situa a les riberes del riu Francolí, al terme municipi de Constantí, i agafa 2,3 quilòmetres de longitud aproximadament.