TOTS 21

Les Plataformes celebren l’aprovació en la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya de
les Propostes de Resolució que insten al govern de la Generalitat a la creació de manera
immediata de l’ATM de les Terres de l’Ebre i altra sobre l’increment de la inversió i la plantilla
d’Adif a la província de Tarragona.

El passat 10 d’octubre va tenir lloc una concentració a l’estació del ferrocarril de Vila-seca en que
les diferents Plataformes que treballen els temes de la mobilitat al territori, Associació per la
Promoció del Transport Públic (PTP), Plataforma per la Defensa d’un Ferrocarril Públic i de Qualitat
(pdf.camp) i la Plataforma Trens Dignes a les Terres de l’Ebre i Priorat (PTD) així com representants
polítics dels diferents partits, alcaldes, diputats, senadors, i veïns van fer sentir la seva veu per
demanar millores a la xarxa de rodalies i mitjà distància, especialment a les línies R 14, R15 i R 16
que travessen el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

En el Manifest que els participants van subscriure es demanava una actuació decidida i urgent de
les diferents administracions implicades i de les entitats del territori per aconseguir millorar el
servei ferroviari, i apareixien entre les reivindicacions estendre els sistemes tarifaris integrats
entre els diferents modes de transport públic i la creació de la ATM dels Terres de l’Ebre.

L’11 d’octubre, a instàncies del Grup Catalunya Sí que es Pot, es va presentar la Proposta de Resolució
que finalment, amb el suport de Junts pel Sí, es va aprovar el 14 desembre a la Comissió de
Territori del Parlament de Catalunya. Cal destacar l’ampli consens aconseguit entre els diferents
grups parlamentaris, ja que a excepció del punt 1 que va ser aprovat amb l’abstenció del PP, els
punts 2 i 3 van ser aprovats per unanimitat.

Igualment important ens sembla que qualsevol decisió o revisió en matèria de mobilitat hagi de comptar amb la participació activa dels agents socials.

El nostre desig per a aquest nou any que ara comença és que aquesta Resolució no sigui una mera
declaració d’intencions i que aquests acords es materialitzin el més ràpidament possible per a
benefici dels usuaris del transport públic i de tots els ciutadans.

1. «Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a la creació de manera immediata de l’ATM de
les Terres de l’Ebre i si s’escau del Priorat, o de qualsevol altre organisme o ens que tingui les
mateixes atribucions i competències en aquest àmbit territorial, mentre no s’implanti, al territori, el
model de desplegament de la T-Mobilitat, per tal que les decisions preses en matèria de mobilitat
siguin vinculants i consensuades amb el territori, en les mateixes condicions que tenen la resta de
territoris del país que han desplegat l’ATM.»

2. «Iniciar durant els propers tres mesos la revisió del pla director de mobilitat de les Terres de
l’Ebre amb la participació activa del conjunt d’administracions locals i agents econòmics i socials
d’aquest territori.»

3. «Implementar les mesures necessàries per a la millora tarifaria dels serveis de transport a les
Terres de l’Ebre fins a assolir la integració tarifària del conjunt de serveis»
Tanmateix es va aprovar la Proposta de Resolució sobre l’increment de la inversió i la plantilla
d’Adif a la província de Tarragona per la qual el Parlament insta a que el Govern faci les gestions
oportunes amb el Govern de l’Estat per a:

1. «Donar suport a les reivindicacions de més inversió, més recursos humans i més seguretat a la
circumscripció de Tarragona efectuades pel Comitè d’Empresa d’Adif.»

2. «Traslladar aquest acord a la direcció de l’empresa pública Adif, al Ministerio de Fomento i a tots
els parlamentaris de la demarcació que obtinguin representació al Congrés dels Diputats i al
Senat.»