TOTS 21

Pas a Pas?
Caminar només serveix si hi ha un objectiu

Davant la Conferència que l’Alcaldessa de Cambrils oferirà dimecres que ve, els partits de l’oposició desitgen oferir la seva visió de l’estat actual de Cambrils, perquè els cambrilencs puguin contrastar i valorar amb esperit crític. Sens dubte la Sra. Mendoza, que ha escollit com a títol “Impulsem Cambrils, pas a pas”, intentarà convèncer a la ciutadania que Cambrils avança; si ho fa, indubtablement, és malgrat el govern actual. Només fa falta passejar per la ciutat i parlar una mica amb la gent per adonar-se que la percepció general és que la paràlisi municipal és evident. L’impuls polític de temes fonamentals no acaba d’arribar, i la falta d’objectius comuns i de sintonia dels membres de la coalició és molt possiblement un dels motius fonamentals.

La Sra. Mendoza no ens pot convèncer de que Cambrils està neta. La neteja en amplis sectors del municipi, i especialment en parcs i jardins, és lamentable; en alguns casos per deixadesa, i en uns altres per incivisme. I el mateix podem dir de la il·luminació: els diferents partits portem mesos demandant que se solucionin tots dos problemes, però la lentitud i passivitat reinants fan que els pocs avanços que s’aconsegueixen siguin insuficients.

La Sra. Mendoza no ens pot convèncer de que dirigeix un bon govern. La descoordinació interna és manifesta, i el fet que dos regidors hagin deixat el Consistori no ajudarà, doncs tots dos hauran de posar-se al dia. Per si no fos poc, aquest fet encarirà el cost de l’equip de govern, perque s’afegeix una dedicació exclusiva a les ja existents. Tampoc ajuda que la Sra. Dalmau aparegui en els mitjans i no precisament per la seva labor com a regidora de Cambrils, sinó per un cobrament irregular en el Consell Comarcal que ja es va abordar en un ple extraordinari celebrat a instàncies de l’oposició. I si a la descoordinació li afegim el desconeixement sobre competències administratives bàsiques que han de conèixer els regidors que governen, que han pogut constatar aquells que segueixen els plens municipals, ja tenim els ingredients necessaris per determinar que l’equip de govern de Cambrils fa aigües.

La Sra. Mendoza no ens pot convèncer de que el seu govern és transparent. L’alcaldessa no ha complert amb el seu compromís d’informar puntualment a l’oposició dels temes importants. Tampoc s’informa, malgrat l’acordat, d’en quin estat es troben els temes aprovats en mocions plenàries, resultant simptomàtic que s’aprovés una moció sobre aquest tema. En tot cas, seguim denunciant l’absoluta falta de transparència mantinguda respecte al Conveni amb Secomsa per a la recollida d’escombraries, on es va aprovar el contracte més important que signarà aquest consistori sense explorar cap fórmula addicional per poder valorar si existia una opció millor. El que ja sabem és que gràcies a aquest conveni pujarà el cost del servei i per tant la taxa d’escombraries pròximament.

La Sra. Mendoza no ens pot convèncer de que el seu govern és eficient. Les contradiccions entre els regidors són constants; per a mostra l’últim episodi, les olors de la depuradora. Segons amb qui es parla les versions són diferents: en una reunió de veïns es diu que el problema està resolt, en unes altres el regidor i President de Comaigua avança que la depuradora s’ampliarà en 2018, i resulta que en una visita d’agents socials i econòmics a la Agència Catalana de l’Aigua, l’entitat explica que no es podrà executar abans de 2019. Clar que el paroxisme ho aconseguim quan el Sr. Pellicer diu que no té constància de queixes mentre informes tècnics municipals manifesten que sí que n’hi ha.

I és que no hi ha tema que ens convenci. L’engegada de la Torre del Llimó portava projectada anys, de la mateixa manera que l’enderrocament del pont de l’antiga nacional 340, o els diferents projectes de Smart city (com l’anunciat de posar càmeres de lectura de matrícula en les entrades del municipi), la qual cosa ens porta a plantejar-nos una pregunta:

Què fa aquest equip de govern? Si ens atenim als resultats i a les propostes, la resposta està clara: molt poc. Cambrils està paralitzada, si el govern es mou és a pas de cranc, els projectes s’eternitzen, i el poc que funciona és per la inèrcia de mandats anteriors. No és que no anem a bon port, és que no es va a cap lloc.
La Sra. Mendoza no ens pot convèncer de que té un Pla de Mandat, perquè el document en què es plasma és paper mullat. Estem expectants davant la conferència, tot i que ens temem que serà un déjà vu de la de l’any passat, on cal recordar que la frase estavella va ser “estem estudiant el tema” parlant de gairebé tot. Un any després segueixen estudiant els temes.

Molts ens diran que aquesta visió negativa es deu al fet que estem en l’oposició. Certament la nostra funció és fiscalitzar i controlar les labors de l’equip de govern, la qual cosa és sempre una tasca ingrata, i per això destacarem un aspecte positiu: la Sra. Dalmau i el PDeCat han recuperat quota de pantalla, encara que molt ens temem que molt al seu pesar. Més quota que els socialistes segur, dels quals amb prou feines en tenim noticies.

En resum: un any de més del mateix, de paràlisi municipal deguda sens dubte a la falta d’objectius comuns i bones relacions internes dels socis de govern; un any de compromisos no complerts, de contractacions discutibles, de contradiccions i d’opacitat en l’important. Si ens atenim a l’afició de l’alcaldessa a vincular les metàfores sobre el camí i el caminar als seus actes i campanyes (“Pel bon Camí”, “Reptes de futur, camins de present” i la del dimecres, “Impulsem Cambrils, Pas a Pas”), quasi ens podem imaginar els títols de les dues conferències que li queden: la de l’any que ve seria “Ja quasi arribem, seguim estudiant”, i l’última del mandat serà, gairebé sens dubte “Això s’ha acabat”.