.

Imatge virtual del projecte de l’Avinguda Barcelona.

Reproduïm íntegrament el comunicat fet públic per l’ajuntament de Mont-roig sobre el Pla de Barris de La Florida de Miami Platja:

“La Generalitat ha obert un termini extraordinari per sol·licitar una darrera pròrroga que permetria continuar el Pla de Barris de La Florida fins al 2020. Aquest canvi de criteri de la Generalitat, que va denegar a l’Ajuntament qualsevol possibilitat de pròrroga l’any passat, suposa una excel·lent oportunitat per tal de poder finalitzar tots els projectes que, en denegar-se la darrera sol·licitud, s’havien descartat de portar a terme per manca de temps material.

A més, el consistori ha avaluat també com aquesta possibilitat d’ampliació de pròrroga pot rebaixar el nivell de molèsties de les obres de l’avinguda de Barcelona el que resta de temporada turística. En aquesta línia, el govern municipal ha mantingut durant el dia d’avui diverses reunions de treball amb la direcció tècnica de l’obra per tal d’avaluar les possibles alternatives en aquest sentit.

Després d’avaluar tots els aspectes tècnics de l’obra, s’ha descartat la possibilitat d’aturar els treballs per motius de planificació tècnica i de seguretat. Els tècnics també han apuntat que encara que es pogués aturar l’obra, tampoc no seria possible obrir la circulació rodada per aquest àmbit per motius de seguretat viària. Sí, en canvi, es podran prendre mesures per minimitzar sorolls i aixecament de pols de l’obra a causa del treball de les màquines limitant l’horari d’actuació d’aquestes. També s’habilitaran més zones i places d’aparcament en l’obra que apropin els vehicles als establiments durant tots els dies a la setmana.

La direcció de l’obra ha recordat, per altra banda, que el treball de les rasadores acabarà la setmana vinent, que abans d’acabar el mes començarà l’asfaltat de la part central de l’avinguda. Això minimitzarà en gran mesura l’aixecament de pols i sorolls.

Resolució de la pròrroga

La concessió d’aquesta pròrroga, en tot cas, encara trigarà a arribar. El termini per fer aquesta sol·licitud de pròrroga acaba el 24 d’octubre. Prèviament caldrà modificar el pla financer que requereix validació de la Intervenció Municipal i un acord de Ple per fer oficial la sol·licitud. Un cop remesa a la Generalitat, aquesta haurà de resoldre abans que acabi l’any.