.

Logotip de l'associació d'afectats

Fa uns dies vam conèixer una noticia que ens va deixar perplexos i a la vegada indignats: al company Mario Arias, president de l’associació AQUA de malalts químics i ambientals, l’Insititut Català d’Evaluacions Mèdiques (conegut com ICAM) se li rebaixava el grau de la seva invadesa passant d’una absoluta per a tota classe de treballs a una total per la seva professió habitual amb un argument autenticament insòlit : participar activament en reunions i conferencies com a representant d’AQUA, es a dir per ajudar a altres persones amb afectacions semblants.

La llei permet revisar el grau de les invalideses però el fet transcendental per canviar el criteri ha de ser demostrar una millora de la situació de salut de la persona afectada. I el més sorprenent de tot el que el propi tribunal de l’ICAM  ignora un informe mèdic encarregat per ells mateixos al doctor Julián Marquez Sanchez, neuròleg i especialista en neurofisiologia clínica on es diu clarament que l’afectat continua patint  un síndrome de  sensibilitat química multiple amb “afectació multisistèmica” i “ transtorns de tipus neurocognitiu així con de caràcter respiratori, digestiu, fatiga crònica, fibromiàlgia i més especìficament,intolerància ambiental”. L’informe del doctor Marquez conclou de forma contundent : “per descomptat, no veig al pacient capacitat per cap mena de treball”.

Aquest dictàmen està contrarrestat  en la documentació de l’expedient per una altra que curiosamen sense identificar el nom del professional que l’ha redactat.

En roda de premsa  al despatx del Col·lectiu Ronda a Tarragona, advocat i afectat han posat de manifest que aquesta decisió és una venjança contra el company Arias i una advertència a les persones amb diversitat funcional que lluitin habitualment pels drets d’aquest col·lectiu.

La decisió de reduir el grau d’invalidesa i – conseqüentment – l’import a percebre coincideix en el temps amb una sentència que després de molts anys està a punt d’executar-se que condemna a la Generalitat a indemnitzar per danys i perjudicis a Mario Arias degut a que en el seu moment va quedar acreditat que la incapacitat que pateix fou degut a una exposició a agents químics nocius que va patir quan treballava com a peó d’Obres Públiques en el manteniment de les carreteres de titularitat de la Generalitat per la manca de mesures de seguretat.

Davant de tot això FEDERACIÓ ECOM TARRAGONA vol  :

1.- Manifestar el seu total rebuig a aquesta decisió de l’ICAM i demanar als responsables polítics que hi ha darrera d’aquesta decisió (Departament de Salut i l’INSS) que reconsiderin immediatament  el comportament de l’equip d’evaluacions mèdiques i –si s’escau- demanar les corresponents responsabilitats professionals .

2.- Manifestar i recordar el dret constitucional que totes les persones tenen a participar lliurement en la vida associativa i reivindicar tot allò que considerin oportú i que lesioni els legítims drets de qualsevol col·lectiu.