.

.

TOTS 21

A la part central de l’àrea d’intervenció es crearan tres zones de jocs infantil/juvenils, dues amb un paviment de cautxú continu amb tres tonalitats i l’altre amb sorra. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament de Reus ha iniciat les obres de millora de la plaça d’Antoni Correig i Massó; una obra que busca remodelar l’àrea de jocs per infants amb la finalitat de revaloritzar i consolidar l’espai públic que utilitzen els veïns, per transformar-lo en un espai accessible i inclusiu per a persones amb diversitat funcional. El projecte l’executa Juegos Kompan SA, amb un pressupost d’adjudicació de de 110.879,99 euros.

La millora de la plaça va ser la proposta més votada dels Pressupostos Participatius 2019 en l’apartat de grans projectes, presentada al procés participatiu per Jordi Clua i Veronica Trevejo Carrillo.

El projecte inicialment redactat es va revisar perquè no s’adequava a la idea proposada als Pressupostos Participatius. En atenció al criteri dels proposants i a la pròpia naturalesa del procés participatiu, l’Ajuntament va redactar la modificació, que és la que ara s’executa. Aquesta actuació exemplifica la voluntat municipal de fer implicar la ciutadania en la gestió pública i el compromís de rendiment de comptes.

A la part central de l’àrea d’intervenció es crearan tres zones de jocs infantil/juvenils, dues amb un paviment de cautxú continu amb tres tonalitats i l’altre amb sorra. La zona de la plaça amb arbrat preexistent no es modificarà, això permetrà que l’espai sigui igualment agradable, sobretot durant els mesos d’estiu.

Les tres zones de jocs es diferencien per edats:

  • Zona de jocs 1: És la de major dimensió de l’àmbit, amb una longitud de 10,30m x 13,80m lineals aproximadament, 142,10 m2.  S’hi instal·larà una zona per jocs amb paviment continu de cautxú com a mesura de seguretat davant caigudes. Aquest tipus de paviment permetrà l’accessibilitat a la zona per persones amb mobilitat reduïda. En aquesta zona es proposa un joc inclusiu amb escales i tobogans per una edat que oscil·la entre els 4 i els 12 anys.
  • Zona de jocs 2: També pavimentat amb cautxú, inclourà gronxadors inclusius de 2 metres d’alçada, per a usuaris d’entre 6 i 15 anys; i gronxadors tipus molla individuals, pensats per a infants d’entre 1 i 2 anys.
  • Zona de jocs 3: Zona de joc amb sorral d’uns 40m2.

L’àrea de jocs projectada, es delimitarà per una jardinera semiperimetral. S’instal·laran a la vegada 6 bancs nous de fusta

El projecte defineix l’adequació de la part de la plaça on actualment hi ha els jocs infantils, i també el pas de formigó que creua la plaça amb un traçat en diagonal que es troba desnivellat i en mal estat. La plaça té actualment un paviment de terra amb continus desnivells i dos passos de formigó. La zona amb el parc infantil no té un paviment diferenciat de la resta. L’estructura del parc infantil presenta desgast degut al pas dels anys. A més, el parc infantil actual no té elements per a la diversitat d’edats i no és inclusiu.

Per donar resposta a aquests requeriments s’ha buscat un tipus d’urbanització que segueixi els criteris estètics dels habitatges que delimiten la plaça i que en respecti la configuració simètrica i estructurada: de cautxú a la zona de jocs i de formigó desactivat a la zona de pas.

La intervenció prevista prioritza l’adequació de llocs consolidats per davant de la creació de nous espais per tal que no caiguin en desús degut al deteriorament.

Redacció