.

Fins a 25 persones estan realitzant el curs, totalment subvencionat per Criteria.

Un total de 25 persones estan realitzant tots els dissabtes des del passat 27 d’octubre i fins el proper 10 de novembre un ‘Curs de Manipulador d’aliments’ organitzat per l’Ajuntament de Constantí, a través de l’Oficina Municipal de Treball. El curs, totalment subvencionat per Criteria, té una durada de 10 hores i es tracta d’una proposta formativa adreçada a totes aquelles persones interessades a treballar o que treballen en el sector de la indústria alimentària i hostaleria

Els objectius del curs és basen en adquirir els coneixements bàsics establerts a la manipulació d’aliments i aplicar-los a l’entorn laboral, conèixer els tipus d’aliments i la contaminació a què són susceptibles, aprendre pautes d’higiene, manipulació i manteniment de locals per tal de treballar amb aliments de manera segura i evitar contaminacions. A més, el curs també incidirà en el coneixement de la normativa en matèria d’alimentació i altres problemes relacionats amb l’alimentació no derivats de contaminacions com al·lèrgies i intoleràncies.