TOTS 21

La portaveu municipal de CiU, Anna Magrinyà

Els regidors de Convergència i Unió a Torredembarra, Anna Magrinyà i Joel Navas, han presentat un paquet de mesures que tenen l’objectiu d’ajudar i facilitar el pagament dels tributs i dels deutes que els ciutadans tenen amb l’administració municipal.

En la moció presentada que serà debatuda en el proper Ple ordinari que se celebrarà aquest dijous, 16 de febrer, els regidors torrencs de CiU han exposat que, davant d’un context de dificultats, «és necessari que l’Ajuntament, com a administració més pròxima al ciutadà, faciliti al màxim tant pel que fa a informació, com a fraccionaments dels pagaments, com en el compliment dels terminis acordats».

Convergència i Unió ha reclamat que, tal com van acordar tots els partits polítics del Consistori, es comencin a tramitar amb la màxima celeritat les bases d’ajudes per al pagament dels tributs destinades a les persones i famílies amb ingressos baixos i situacions de dificultat per fer front a aquests pagaments.

D’altra banda, Magrinyà i Navas han denunciat que no s’ha complert el cobrament de les taxes tal com s’havia acordat i han posat com a exemple que s’ha cobrat el novembre de 2016 la taxa d’escombraries que correspon a l’any 2015 i al 2016. De la mateixa manera que, a finals de l’any 2016, s’ha procedit a cobrar la taxa d’ocupació de via pública de certes zones tota de cop, sense tenir en compte si havien demanat fraccionament durant tot l’any o no, negant-los la possibilitat de fer-ho fraccionat posteriorment sense haver de pagar un recàrrec.

Per aquest motiu, han proposat que l’Ajuntament assumeixi el recàrrec pertinent o els interessos de demora si la pròpia Administració no ha complert amb els terminis de cobrament acordats i això ha dificultat el pagament del tribut.

A més, CiU ha demanat ampliar el calendari fiscal amb tots els tributs i preus públics municipals de caràcter periòdic per a l’any 2017. En l’actualitat, el calendari fiscal aprovat per la Junta de Govern Local no contempla el període de cobrament de tots els tributs que són periòdics. Per això, volen facilitar a la ciutadania la informació de tots els períodes de cobrament, així com poder ajudar fraccionant al màxim tots els tributs en què sigui possible.

Així mateix, han sol·licitat, tal com es fa en altres poblacions, realitzar un document annex on figurin les bonificacions, exempcions de pagament i possibilitats de fraccionament a les quals es poden acollir els interessats, i donar-ne publicitat.

Pel que fa a facilitar els deutes amb l’Administració, Convergència i Unió ha proposat ampliar els terminis per liquidar els deutes i es rebaixa el deute mínim per ajornar el pagament a 100 € (actualment, està establert en 300’51 €).

En aquest cas, es proposen els següents criteris per a l’ajornament del pagament dels deutes (seguint el que estableix l’Agència Tributària de Catalunya):

a) Deutes d’import igual o superior a 100 euros i inferior a 500 euros: 3 mesos.
b) Deutes d’import igual o superior a 500 euros i inferior a 1.000 euros: 6 mesos.
c) Deutes d’import igual o superior a 1.000 euros i inferior a 2.000 euros: 9 mesos.
d) Deutes d’import igual o superior a 2.000 euros i inferior a 4.000 euros: 12 mesos.
e) Deutes d’import igual o superior a 4.000 euros i inferior a 10.000 euros: 18 mesos.
f) Deutes d’import igual o superior a 10.000 euros i inferior a 14.000 euros: 24 mesos.
g) Deutes d’import igual o superior a 14.000 euros i inferior a 18.000 euros: 30 mesos.
h) Deutes d’import igual o superior a 18.000 euros i inferior a 30.000 euros: 36 mesos.
i) No obstant això, excepcionalment i segons criteri de l’Ajuntament, es podran atorgar ajornaments i fraccionaments seguint criteris diferents als exposats.

Actualment, l’ordenança fiscal núm. 27 (art. 27) estableix el següent:
a) Els deutes d’import inferior a 1.502,53 € podran ajornar-se o fraccionar-se per un període màxim de tres mesos.
b) Els deutes d’import superior a 1.502,53 € i fins a 6.010,12 € podran ajornar-se o fraccionar-se per un període màxim d’un any.
c) Si l’import excedeix de 6.010,12 €, els terminis concedits poden estendre’s fins a 18 mesos.
d) No obstant això, excepcionalment i segons criteri de l’Ajuntament, es podran atorgar ajornaments i fraccionaments seguint criteris diferents als exposats.