.

.

TOTS 21

Imatge de contenidors. Foto: Cedida

Imatge de contenidors. Foto: Cedida

Finalment s’han presentat cinc empreses al concurs públic per als lots 1 i 2 del contracte de la Neteja, que són: GBI PAPREC S.A. , FCC Medio Ambiente SAU, Urbaser S.A. i UTE Valoriza Servicios Medioambientales  per al lot 1 i Formació i Treball per al 2.  Aquest migdia a les 14h s’ha tancat el termini de presentació d’ofertes per als lots 1 i 2 del contracte de la Neteja, que són, respectivament el Servei de transport i recollida de residus urbans de competència municipal, neteja viària, neteja de platges, terrenys i camins municipals i informació ambiental (lot 1); i d’altra banda (lot 2), el Servei de gestió de la deixalleria municipal, reservat a centre especial de treball o empresa d’inserció. 

Aquesta licitació, que es va publicar el 12 de setembre i que abans del 18 d’agost, període màxim, no havia rebut cap tipus d’al·legació ni recurs especial en matèria de contractació per part de cap empresa ni sindicat.

Tal i com ja es va anunciar a la roda de premsa del mes de juliol presentant les incorporacions i novetats per a tirar endavant la concurrència pública d’aquests dos lots, la consellera de Neteja, Sonia Orts, ha volgut destacar la importància de les empreses que a dia d’avui s’han presentat perquè això vol dir “que hem sabut abordar les demandes tècniques i econòmiques que se’ns reclamaven i alhora  vol dir que l’hem adaptat a les necessitats reals i de futur, sense perdre l’eficiència” i ha afegit, entre d’altres “creiem que alguns dels motius de la concurrència han pogut ser la retirada del criteri de vehicles d’hidrogen o el fet de posar a disposició un solar municipal per a fer la reserva de vehicles”. 

Així mateix, des dels departaments de Neteja i Contractació de l’Ajuntament, també es va executar el recurs del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per continuar la licitació, publicar l’estudi de costos detallat i fer una correcció d’errada material de la fórmula de revisió de preus.  

“Hem afavorit la participació i incrementat l’interès per part de les empreses participants, fent un contracte realista” ha conclòs la consellera. A partir d’ara, en els propers mesos, s’hauran de valorar totes les propostes presentades i finalment adjudicar-ne la contractació. 

V.Tapias