.

Ajuntament de Torredembarra

Després que les dos regidores d’Unió a Torredembarra deixessin ahir el càrrec, els regidors de CDC de Torredembarra han manifestat el seu compromís envers la població torrenca de seguir col·laborant amb el govern del poble.

Al comunicat han confirmat la seva voluntat de contribuir a la governabilitat de la Torre tot donant supor al pacte de Governabilitat subscrit al Plenari el 31 de juliol del 2014, quan es va crear un govern de tràmit abans de les eleccions municipals del proper 2015, del qual encara no hanpassat 100 dies.

Els convergents han afirmat que “com és lògic és una situació de govern delicada a la que anem més a ajudar a resoldre conflictes que no pas a afegir-ni”, afegint que només tenen el desig de decidir bé les accions de govern i fer les coses bé per Torredembarra.