.

L'Hospital Joan XXIII

L’Institut Català de la Salut (ICS) i la resta de proveïdors del sistema sanitari al Tarragonès han elaborat un conveni de col·laboració per a la prestació de algunes activitats assistencials. Aquest conveni “crea una sèrie d’unitats funcionals que comporten el nomenament d’un coordinador per a cadascuna d’elles”, afirma el sindicat CCOO.

El conveni preveu que es coordinin i es comparteixin els mitjans materials, humans i econòmics dels diferents proveïdors, encara que no es concreta com es repartiran els costos que generi l’activitat objecte de coordinació ni els ingressos amb els quals el CatSalut finança aquesta activitat.

CCOO denunciem “la manca de transparència en aquest procés i creiem que és un pas més en el camí que han endegat” el Govern de la Generalitat i la Conselleria de Salut “per tal de fer desaparèixer l’ICS, “mitjançant la seva integració en estructures, empreses, ens o altres invents que tenen com a únic objectiu diluir el lideratge que l’empresa pública ICS té en la sanitat pública catalana”.

Els sindicats porten temps denuncien que la Generalitat està afavorint l’operador privat Xarxa Santa Tecla en detriment del sistema sanitari públic. El darrer pas seria la creació d’un òrgan mixte de gestió.