.

Molt honorable Sr. Torra, avui he llegit tota una pàgina, escrita per vostè mateix, on reclama unitat contra el feixisme. Amb el títol “com un sol poble contra el feixisme” no sols a Catalunya, sinó a tot l’Estat, ho trobo més que correcte, tot i que s’ha oblidat dels grans protagonistes d’aquest escenari. L’un són la resta d’estats, d’Europa i del món. Tots som conscients del camí que cada cop du més clarament Europa i l’auge dels partits feixistes en aquest territori i al món sencer. Està clar que en el “nostre” Estat és molt preocupant, pot ser més que no pas a la resta, no ho sé, la impunitat en què actuen aquests grups més o menys descontrolats, més o menys autònoms -o no-. No en va dic impunitat.

Vostè esperona la societat, els partits polítics (un altre dels actors, encara que a aquests sí que els menciona) i les forces de l’ordre (a qui també menciona) a ajudar en aquesta lluita.

Vostè sap que hi ha partits que entre les seues files en tenen molts de feixistes (amb la deguda simbologia inclosa), que aquests partits, són part important d’aquest problema, part tan important que en són la causa. Vostè sap que fins i tot el més gran partit estatal que s’autoanomena “socialista”, té actituds contradictòries en aquest tema, té massa moments de silenci encobridor, no cal parlar doncs dels partits que identitariament ja són més de “dretes”.

Vostè, també sap que entre les forces de l’ordre hi ha fins i tot actuacions feixistes que no són ni tan sols causes d’amonestació, ni de suspensió, com el recent cas de l’agressió a un periodista al crit de “viva Franco”, per citar-ne una de mediàtica.

I com tampoc em vull estendre, entraré en el que hauria de ser el més gran dels actors, el sistema judicial, al qual vostè no en fa referència de cap mena. Vull imaginar-me que vostè, és plenament sabedor de la multitud de causes en què el feixisme ha estat absolt de tot delicte, agressió, apologia, temença d’armes (que no són pas de caça, sinó bèl·liques, amb llença-Morters, bombes de mà…) D’aquest darrer actor, vostè n’és conscient, però no el menciona, per què?

Nosaltres, bona part de la societat, de les forces de l’ordre i alguns partits, en som conscients i fa moltes dècades que d’una manera o altra, lluitem contra aquest càncer de qualsevol societat que vulgui ser civilitzada.

Nosaltres continuem i continuarem, però vostè, no vulgui passar de puntetes ignorant el més gran dels actors ni la directa implicació d’alguns partits polítics.

Josep Mª Muntané i Barceló