.

.

TOTS 21

Reunió de la comissó de seguiment de l’ajuntament amb Endesa. Foto: Ajuntament

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, es va reunir dimecres passat amb Endesa per fer un seguiment de les actuacions de millora de la xarxa elèctrica a la ciutat. La cita va servir per tractar diferents qüestions, com la xarxa de baixa tensió del barri de Montserrat, la situació d’alguns suports elèctrics que entorpeixen el pas en determinats carrers, el projecte de soterrament de les torres d’alta tensió d’El Pinar i la creació d’una nova subestació per ampliar la capacitat del polígon Tecnoparc. Els responsables de la companyia també van presentar les principals inversions dutes a terme el 2021 any així com les previstes pel 2022. Segons Pellicer, “l’Ajuntament de Reus continuarà vetllant per tal que el servei que es presti a la ciutat sigui de la màxima qualitat, perquè en depèn tant la qualitat de vida dels reusencs i l’activitat econòmica de les empreses de la ciutat”.

Els temes destacats tractats durant la reunió són:

  • Xarxa de baixa tensió al barri de Montserrat: A sol·licitud de l’Ajuntament, Endesa ha realitzat un primer estudi sobre la xarxa de baixa tensió en aquesta zona de Reus que indica que el funcionament és correcte en termes generals, amb necessitats puntuals d’intervenció en punts concrets. Així, s’ha detectat algun punt que pateix sobrecàrregues a causa de connexions irregulars (i per les quals s’han realitzat inspeccions de la mà dels cossos de seguretat). També s’han identificat punts on caldrà millorar l’aspecte visual de les línies elèctriques dels carrers, junt amb les línies de telefonia i fibra. Durant la reunió es van establir els propers passos a fer, que inclouen la creació d’un grup de treball amb tècnics d’Endesa, de l’Ajuntament i de l’associació de veïns per fer una visita al barri i analitzar la situació.
  • Desplaçament de suports per millorar la mobilitat: L’Ajuntament ha presentat a Endesa una llista de carrers de la ciutat en els quals la ubicació dels suports dificulten la mobilitat. La companyia es va comprometre a repassar el llistat junt amb els serveis tècnics de l’Ajuntament per poder introduir millores com la retirada de suport i grapat de la línia en façana, allà on sigui possible.
  • Torres del Pinar: L’alcalde va demanar als representants d’Endesa una reunió amb els responsables d’alta tensió de la companyia per abordar específicament el futur de les torres d’alta tensió de la urbanització El Pinar. Recentment Endesa ha rebut l’encàrrec de redactar un nou projecte actualitzat.
  • Ampliació de potència elèctrica al polígon Tecnoparc. Durant la reunió, l’alcalde també va expressar la necessitat de dotar el polígon Tecnoparc d’una major capacitat elèctrica amb la construcció d’una nova subestació. En aquest aspecte i en tractar-se d’un tema que compet a Red Elèctrica, els representants d’Endesa es van comprometre a tractar el tema en una propera reunió amb l’Ajuntament.

Inversions

Durant la reunió, els responsables d’Endesa van presentar a l’alcalde les principals inversions dutes a terme el darrer any, així com les previstes per aquest any en curs, entre les quals destaquen la instal·lació d’11 quilòmetres de noves línies soterrades de mitjana tensió, l’automatizació i digitalització de fins a 117 centres de transformació i l’ampliació de potència del centre de transformació del passeig Prim, i que sumen una inversió de més d’1,5 milions d’euros.

Redacció