.

Imatge d'una campanya de la Direcció General de Tràfic

Del 20 al 26 d’octubre la Policia Local de Torredembarra realitzarà una campanya coordinada en l’àmbit territorial català pel Servei Català de Trànsit sobre distraccions al volant i l’incompliment de les obligacions indicades per un semàfor.

D’acord amb el Reglament General de Circulació, cal tenir en compte que no es pot circular amb un vehicle utilitzant pantalles visuals incompatibles amb l’atenció permanent a la conducció o utilitzant dispositius de telefonia mòbil o qualsevol altre sistema de comunicació que requereixi la intervenció manual del conductor.