TOTS 21

Agents de la Policia Local inspeccionen un autobús

Des d’avui i fins al diumenge 28 de maig, la Policia Local de Torredembarra posarà en marxa la campanya coordinada de control del transport escolar i de menors.

Per aquest motiu i atenent a les directrius del Servei Català del Trànsit per les Policies Locals de Catalunya, i en col·laboració amb les unitats especialitzades de Transports dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, es realitzaran inspeccions en els vehicles de transport escolar que transiten per aquest municipi.

En aquestes inspeccions s’incidirà en les condicions tècniques, administratives i de seguretat dels vehicles i els seus conductors, a fi de comprovar que reuneixen tots els requisits exigits per la reglamentació vigent i garantir al màxim la seguretat del transport. Es prestarà especial atenció a aspectes com realitzar transport escolar sense autorització específica, no utilitzar el cinturó de seguretat o SRI, no disposar d’una plaça o seient per cada menor o incomplir les parades o itineraris fixats, entre d’altres..

D’altra banda, i amb motiu de les excursions, colònies i altres desplaçaments organitzats en alguns col·legis, es comprovaran l’estat dels pneumàtics, elements de seguretat, seients, portes i sortides d’emergència i el correcte estat documental del vehicle i nivells d’alcoholèmia del conductor.

En aquest sentit, la Policia Local demana la col·laboració dels diferents centres, entitats, pares i alumnes en la posada en marxa d’aquest dispositiu el qual serà analitzat i valorat periòdicament per al normal desenvolupament del servei a realitzar a la població.