.

.

TOTS 21

Del 9 al 15 de març la Policia Local de Torredembarra realitzarà una campanya coordinada en l’àmbit territorial català pel Servei Català de Trànsit sobre distraccions al volant i l’incompliment de les obligacions indicades per un semàfor.

La Policia Local establirà controls preventius per a la totalitat del municipi en les diverses franges horàries. Amb aquesta i altres mesures, es pretén aconseguir un canvi cultural en la conducció, circulació i mobilitat dels ciutadans i les ciutadanes que ajudi a evitar l’incompliment d’aquestes normes bàsiques de trànsit, i conseqüentment es redueixi la sinistralitat viària.

D’acord amb el Reglament General de Circulació, cal tenir en compte que no es pot circular amb un vehicle utilitzant pantalles visuals incompatibles amb l’atenció permanent a la conducció o utilitzant dispositius de telefonia mòbil o qualsevol altre sistema de comunicació que requereixi la intervenció manual del conductor.