.

.

TOTS 21

L’alcaldessa, el president del Consell Comarcal i regidors de l’Ajuntament reben indicacions del gerent de Comaigua en la visita feta avui. Foto: Tarragona21

La pressió insistent de l’Ajuntament envers l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha acabat donant els seus frutis i l’estiu vinent, Cambrils trindrà solucionat definitivament el problema de les males olors que provocava la depuradora d’aigües residuals, situada a la carretera de Reus. Una inversió d’1,4 milions d’euros, que està en marxa, farà possible un canvi en el sistema d’oxigenació que donarà per tancada la polèmica.

Des de feia dos anys, Cambrils atenuava el problema amb un sistema d’oxigenació provisional. Li faltava oxigen a la depuració d’aigües i havia de contractar-lo a partir de la compra de grans bombones d’oxigen líquid, que cada any s’havien de reposar. El sistema ara suposa la construcció d’una maquinària per sota de les aigües que farà el treball d’oxigenació com si fos un jacuzzi. Fins ara, la maquinària en supefície existent era insuficient per donar-hi sortida i per això calia adquirir les botelles d’oxigen.

L’alcaldessa, Camí Mendoza, ha subratllat que es tracta d’una solució clau “per al benestar dels ciutadans de Cambrils”, una batalla que s’ha pogut escometre en col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp, titular de la depuradora. El seu president, Joaquim Calatayud, ha destacat que solventar el problema de la depuradora de Cambrils “era un objectiu principal d’aquest mandat”. La depuradora és gestionada per l’empresa mixta comarcal Comaigua, de la que el Consell Comarcal en té el 51 per cent del capital.

La depuradora de Cambrils -també ho és un tram urbà de Vinyols i els Arcs- té una deficiència en el procés d’oxigenació, que es fa més evident a l’estiu quan augmenta el cabal a tractar i la temperatura ambient. Aquesta situació genera males olors.

Aquesta problemàtica es va posar de manifest ara fa uns tres anys i la solució temporal que s’estava aplicant consistia a dosificar oxigen líquid però era provisional per la qual cosa es va fer un estudi per trobar una solució definitiva elaborant un projecte d’adequació a partir de mostres i assajos que es van prendre durant els mesos més crítics d’estiu.

El projecte es va licitar a través del Consell Comarcal del Baix Camp i es va adjudicar per un import d’1.424.034,06 €  (més IVA) una vegada presentades les ofertes. La totalitat de l’import de l’obra serà assumit per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). El termini d’execució i proves, està previst que finalitzi abans de l’estiu d’enguany per a poder tractar l’aigua correctament sense emetre males olors durant els mesos d’estiu.

Imatge d’un dels dos reactors de la depuradora de Cambrils. Foto: Tarragona21

Amb aquesta inversió s’amplia la capacitat de tractament de la depuradora a través d’un tractament biològic, sostenible a nivell energètic, perquè la tecnologia que s’implementa en els equips d’aireació és d’alt rendiment energètic. Amb això s’aconseguirà no només millorar la qualitat de l’aigua i del tractament sinó fer més eficient el consum energètic de la planta.

Tractament de fangs

D’altra banda, en el procés de depuració es genera un residu anomenat fang. Aquesta inversió contempla també ampliar la capacitat de tractament d’aquests fangs, aconseguint que la instal·lació sigui més resilient, en tant que podrà garantir en tot moment la retirada dels fangs, l’òptim funcionament del sistema i que no generin males olors, ha destacat el gerent de Comaigua, Joaquim Vicens.

El sistema de sanejament també està integrat per altres elements com són bombaments i col·lectors, que Comaigua neteja periòdicament. Un altre focus d’olors eren els residus que es generaven en la neteja d’aquests elements. Aquesta inversió inclou un sistema de tractament d’aquests residus, que funcionarà en continu i que els netejarà per intentar valoritzar-los (principalment les sorres).

L’aigua és un recurs escàs i per contribuir a reduir-ne el consum a la planta de tractament,  es durà a terme la instal·lació d’un sistema per regenerar part de l’aigua depurada i reutilitzar-la per a ús intern.

J. Garcia