.

.

TOTS 21

Avui Democràcia ha presentat una moció per ubicar a les tres entrades del municipi cartells que mostrin que aquest està integrat dins de l’AMI, així com també demana mantenir l’estelada en un «lloc prominent » de l’Ajuntament de Torredembarra.

Avui Democràcia reivindica aquesta proposta donat que CiU, Esquerra- AM i ABG van signar un acord d’adhesió a l’AMI al gener de 2012, així com per la potestat per instal·lar la senyalització horitzontal en les vies que integren la xarxa viària municipal i insisteixen dient que hi ha poblacions on ja s’ha senyalitzat amb aquest tipus de cartells l’entrada al seu municipi.