.

Panoràmica d'Alcover

Panoràmica d'Alcover

Protecció Civil de la Generalitat (DGPC) ha emès aquesta tarda un avís per superació del llindar d’ozó troposfèric a la zona del Camp de Tarragona, concretament a Alcover (Alt Camp). L’avís s’ha emès en base al comunicat de la Direcció General de Qualitat Ambiental a través del Servei de Vigilància i control de l’Aire, de què s’ha superat, entre les 14.00 i les 15.00 hores, el llindar d’ozó troposfèric per sobre dels 180 micrograms per metre cúbic a Alcover. Concretament, s’ha arribat a un valor de 183 µg/m3.


En les àrees on se supera el llindar, és possible que part de la població sensible (malalts de cor i de pulmó, persones amb altres malalties, infants i gent gran) presenti símptomes de malestar, afectacions respiratòries i/o irritacions oculars i de gola. Amb tot, no es tracta d’una situació de risc elevat, sobretot per la ciutadania en general.
En cas de superació del llindar, es recomana com a prevenció que les persones més sensibles a la contaminació atmosfèrica (persones amb problemes respiratoris, gent gran i nens petits) evitin realitzar esforços físics a l’aire lliure, principalment si produeixen fatiga, són de llarga durada i es realitzen entre les 12h i la 18h. En cas de superació del llindar d’alerta aquesta recomanació s’estén a tota la població.