.

Palau Firal de Tarragona

Palau Firal de Tarragona

La Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, celebra divendres i dissabte a Tarragona les seves 23enes Jornades Científiques. Enguany en el marc de diferents taules rodones i simposis es presentaran avenços importants en la prevenció, diagnòstic i tractament de malalties tan rellevants com la tuberculosi, la infecció pel VIH o la sèpsia greu.

Totes tres entitats afecten a un gran número de pacients i especialment en el cas de la sèpsia greu, són responsables d’un número remarcable de morts. Al llarg d’aquests dos dies, més de cent professionals d’hospitals d’arreu de Catalunya aprofitaran per discutir i presentar resultats de les seves línies de recerca.

L’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears és una entitat fundada l’any 1872, amb personalitat jurídica oficialment reconeguda, i constitueix una tribuna i un  lloc de reunió dels professionals de la salut de Catalunya, Balears, València i Andorra. És una institució independent al servei del país i no vinculada a cap organisme oficial.

La seva finalitat és fomentar l’estudi i el conreu de les ciències de la salut en tots els seus aspectes: humà, tècnic, social i cívic, tant en el seu vessant assistencial com docent i d’investigació. És una comunitat científica viva, fruit de l’esforç col·lectiu, que s’adapta a les necessitats i circumstàncies científiques del moment, que treballa en col·laboració amb altres societats mèdiques, biològiques i farmacèutiques, nacionals i estrangeres, amb una constant inquietud de progrés.

És la corporació mèdica més important del nostre país, pel nombre de socis, més de 26.000. Està integrada per 87 societats científiques que agrupen els professionals de les ciències de la salut.