.

.

TOTS 21

Imatge d’una de les reunionis mantingudes entre els impulsors del projecte. Foto: Cedida

Comaigua, companyia referent en la gestió del cicle de l’aigua i de serveis mediambientals al Baix Camp, constituïda pel Consell Comarcal del Baix Camp i Sorea, ha iniciat l’execució del projecte REMAR, la prova pilot per recarregar l’aqüífer del Baix Camp amb aigua tractada a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Cambrils.

Recentment, ha tingut lloc la segona reunió presencial de seguiment del projecte amb la monitora externa del mateix per tractar com avança el projecte. Després que la Unió Europea aprovés la subvenció del programa LIFE per finançar-lo, el passat desembre es va celebrar la primera reunió presencial amb els socis del projecte. La iniciativa ha superat amb èxit les dues fases de la convocatòria i ja s’ha signat l’acord de subvenció per executar-lo durant quatre anys, fins al novembre de 2025.

El projecte REMAR té l’objectiu de fer front a l’escassetat d’aigua a partir de retornar, en unes condicions òptimes, un bé bàsic al seu medi. Per fer-ho, s’emprarà una pionera tecnologia de gestió de recàrrega d’aqüífers, anomenada Managed Aquifer Recharge (MAR), mitjançant un sistema de basses artificials per infiltrar l’aigua a l’aqüífer del Baix Camp.

Els aqüífers són uns grans magatzems subterranis d’aigua, formats per diferents materials com arenes, còdols, roques que permeten la circulació de l’aigua i la seva acumulació s’emmagatzema. Aquesta aigua pot ser extreta i utilitzada fent servir pous, mines i altres sistemes de captació.

Procés de recàrrega dels aqüífers

Després de passar tots els processos de tractament per a la seva depuració, una part de l’aigua tractada a l’EDAR de Cambrils, 400 m3/dia, es conduirà cap a dues basses artificials que infiltraran l’aigua en l’aqüífer per a la seva regeneració, així seguirà un procés natural. Una capa reactiva, formada per materials naturals i situada al fons de les dues basses, afavorirà l’eliminació de contaminants emergents (fàrmacs, productes de neteja personal, filtres solars…), patògens, gens resistents als antibiòtics, microplàstics, etc. Es farà una anàlisi contínua de la qualitat de l’aigua amb sensors multiparamètrics que s’instal·laran en diferents parts del procés. També es mesurarà l’activitat enzimàtica per controlar l’activitat de biodegradació en les capes reactives i s’analitzaran els contaminants emergents, microplàstics, patògens, gens resistents als antibiòtics, així com paràmetres químics i microbiològics convencionals.

Durant el projecte es realitzarà un estudi per a la implementació del sistema a altres zones amb unes condicions similars.

Tots els socis contribueixen al projecte amb la seva expertesa

El projecte està liderat per Comaigua i compta amb la participació del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) i Mejoras Energéticas.

Per part de Comaigua, es duran a terme unes perforacions al terreny on s’ubicaran les basses per tal de confirmar que aquest terreny és adequat per fer la infiltració de l’aigua i per realitzar un control del procés. També s’impermeabilitzaran unes estacions de bombeig que porten l’aigua residual a la depuradora per tal de reduir la presència d’aigua de mar a l’aigua que es tractarà a la depuradora i que, un cop tractada, s’utilitzarà per recarregar l’aqüífer. Finalment, Comaigua també s’encarrega de la construcció de les dues basses artificials que infiltraran l’aigua a l’aqüífer per a la seva regeneració.

La UPC duu a terme la caracterització hidrogeològica, que consisteix a determinar com es mou l’aigua dins de l’aqüífer per saber cap a on anirà l’aigua que es recarregarà. Amb aquestes direccions, es podran determinar els punts per controlar la qualitat de l’aigua.

La UPC també determinarà la velocitat amb la qual l’aigua infiltrada es mourà dins de l’aqüífer, per on anirà més de pressa i on anirà més lent. El CNRS s’encarrega de realitzar uns experiments per determinar el disseny d’aquesta capa reactiva que s’instal·larà al fons de les dues basses.

El CSIC analitzarà, abans de començar el procés d’infiltració de l’aigua a l’aqüífer, la qualitat de l’aigua tractada a la depuradora i de l’aigua de l’aqüífer, en la qual s’estudiarà el contingut de contaminants emergents i microplàstics. També seran els encarregats de realitzar el monitoratge dels contaminants a l’aigua durant la recàrrega, així com l’anàlisi de la capa reactiva un cop finalitzada la recàrrega al final del projecte.

Finalment, Mejoras Energéticas aporta la instrumentació necessària i l’experiència per mesurar i controlar els paràmetres del procés.

Redacció