.

.

TOTS 21

Estació de bombament a l’ETAP del Consorci d’Aigües de Tarragona a l’Ampolla. Foto: Cedida

Estació de bombament a l’ETAP del Consorci d’Aigües de Tarragona a l’Ampolla. Foto: Cedida

El centre tecnològic Eurecat participa en un projecte europeu, anomenat SafeCrew, que desenvoluparà nous mètodes de detecció de matèria orgànica i de subproductes de desinfecció de l’aigua potable, assajarà nous tractaments i implementarà eines per controlar el contingut de subproductes de desinfecció en les xarxes de distribució, amb la finalitat de fer front als impactes que el canvi climàtic es preveu que tindrà sobre la qualitat de l’aigua.

El projecte treballarà en un cas d’estudi a Tarragona que tindrà lloc a la xarxa del Consorci d’Aigües de Tarragona, on es desenvoluparà un mètode de predicció de la qualitat del riu a partir de dades de satèl·lit, es provaran processos avançats d’oxidació per a eliminar la matèria orgànica de l’aigua i es desenvoluparan models de predicció de subproductes de desinfecció per a la xarxa de distribució.

En aquesta línia, el projecte “aplica eines d’intel·ligència artificial per a la caracterització i elaboració de models de clor i dels subproductes de desinfecció presents en les xarxes de distribució d’aigua potable, per oferir solucions que optimitzin els sistemes de tractament i ajudin a minimitzar aquests subproductes davant les problemàtiques derivades del canvi climàtic”, assenyala la Coordinadora de Recerca de l’Àrea de Sostenibilitat d’Eurecat, Irene Jubany.

En concret, la Unitat d’Aigua, Aire i Sòls d’Eurecat, juntament amb les unitats d’Intel·ligència Artificial Aplicada i del Centre de Ciències Òmiques -unitat mixta entre la URV i el centre tecnològic-, treballaran en l’optimització de sistemes de tractament d’aigua potable i implementaran nous mètodes de detecció de matèria orgànica a l’aigua en diferents escenaris, a més de desenvolupar models de predicció de la qualitat en la distribució de l’aigua.