.

Artur Mas i Ramon Espadaler

El president de la Generalitat, Artur Mas, i el conseller d’Interior, Ramon Espadaler, estaven al corrent de les presumptes il·legalitats de l’Ajuntament de Torredembarra abans que esclatessin amb la detenció de l’alcalde Daniel Masagué i els membres de la junta de govern local el passat 26 de juny. En el primer cas, i segons informa larepublicacheca.com, Mas va rebre un escrit del PSC i d’ERC de Torredembarra alertant-lo. La missiva té registre d’entrada al Palau de la Generalitat de 12 de juny de 2013.

En la missiva signada pels regidors d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i del Partit Socialista (PSC) a La Torre, es donava a conèixer al president que les obres de remodelació del barri Baix a Mar, que ell tenia previst inaugurar-les el 27 de juliol de l’any passat, eren il·legals perquè “no complien les condicions del plec de clàusules aprovat i adjudicat, ni el contracte que es va signar”.

Contracte d’aigua investigat

O sigui les obres de remodelació no estaven incorporades en concurs del subministrament d’aigues, clavegaram i pluvial del municipi. En el contracte signat tampoc estaven contemplades aquestes obres. De fet, aquesta modificació contractual està sobre la taula del jutge instructor.

A banda de demanar que Artur Mas intercedís davant de l’alcalde per frenar les seves aberracions, sol·licitaven una audiència al president perquè “sapigueu de primera mà les incongruències, prepotència, il·legalitats i manca de transparència d’aquest govern, on CiU té 6 regidors”.

Tant ERC com PSC van alertar el governant per la pèrdua de credibilitat del consistori torrenc i pel fet que “estaments oficials superiors” sol·licitaven “contínuament” documentació, exigien responsabilitats i recordaven les obligacions i demanaven justificacions al batlle ara imputat.

D’altra banda, el regidor socialista Jordi Solé, ha confirmat avui que el conseller d’Interior, Ramon Espadaler, va rebre en mà, en una visita cursada a Torredembarra, la denúncia del PSC i ERC. Ni Mas ni Espadaler no van oferir resposta. Segons Solé, “Mas va venir a una inauguració i vam intentar explicar el fet, però un cinturó de seguretat es va interposar. Vam demanar una entrevista al president de la Generalitat i tampoc se’ns va respondre”.