TOTS 21

Imatge d’una edició anterior de les Jornades

Els propers 17 i 18 de maig s’organitzen les III Jornades esportives a la platja de la Paella, a partir de les 9.30 h, amb la participació de les entitats esportives i de les escoles i instituts de la població. Com en les darreres ocasions, tant el 17 com el 18 participaran tots els centres amb un o dos grups de 6è i de 1r d’ESO.

Aquesta activitat s’emmarca dins del Pla Educatiu d’Entorn, que un curs més la Regidoria d’Educació i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya plantegen desenvolupar com un instrument per donar una resposta integrada a les necessitats educatives de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves (0 a 18 anys) a partir de diverses iniciatives locals.

Es tracta de construir una xarxa estable de suport a la comunitat educativa, que permeti un treball formatiu fora de l’entorn escolar amb la col·laboració dels diferents serveis i recursos municipals i també d’altres institucions i entitats dels àmbits social, cultural i esportiu.