.

.

TOTS 21

Imatge virtual del projecte de recuperació del Pont de Calderons. Foto: Cedida

Aigües de Reus acaba de treure a exposició pública  el projecte de reparació, recuperació i posada en valor de l’aqüeducte de l’antic rec d’Almoster que portava aigua a Reus, així com del propi pont i del seu entorn. Actualment, la zona presenta un important estat de deterio rament derivat de l’ús de la infraestructura i el pas de vehicles pel pont.

El Pont de Calderons, situat al Camí antic de Castellevell, és un pont de pedra que just a tocar, i en un mateix nivell, compta amb un aqüeducte que es va construir entre el 1444 i el 1449 i que formava part del reg que conduïa l’aigua del minat d’Almoster per a l’abastament de la ciutat de Reus.

El projecte preveu una inversió aproximada d’uns 125.000 euros (IVA inclòs) i tres tipus d’intervencions. D’una banda, es proposa l’arranjament i recuperació́ de la part superior del pont pel que fa a la seva qualitat estètica i funcional. D’una altra, hi ha previst el canvi de paviment del camí́ que permet l’accés a aquesta infraestructura. Finalment, es planteja l’adequació d’una zona nova com a mirador de l’antic aqüeducte creant un espai d’aturada, descans i refugi climàtic per als vianants que circulen pel camí, que es bastant concorregut.

Pel que fa al mirador, es tracta d’habilitar-lo per tal de permetre una millor vista de l’aqüeducte i de l’arc del Pont de Calderons i del barranc que du el mateix nom, alhora que es treballa la integració de tots aquests elements  i la creació d’un entorn paisatgístic adequat per als usos actuals d‘aquest camí, que s’utilitza, com es deia,  com a zona de GR i de pas d’esportistes i vianants.

“La ciutat de Reus té una llarga història d’aprofitament de l’aigua, i posar en valor espais com el Pont dels Calderons és una bona manera de tenir cura d’aquest patrimoni, alhora que es millora la qualitat de vida de la ciutadania”, afirma el regidor responsable del servei, Daniel Rubio.

V.Tapias