.

.

TOTS 21

Alumnes de primer de batxillerat del centre que han participat en el projecte amb la Facultat de Química de la URV. Foto: URV

Un grup d’alumnes de batxillerat del Col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona, amb el suport del grup de Cromatografia Aplicacions Mediambientals de la Facultat de Química de la URV, ha dut a terme un estudi sobre la qualitat de l’aire de les aules. El treball ha estat motivat per les mesures de prevenció per la COVID-19, que impliquen l’ús de dissolvents en els productes de neteja i l’ús de gels hidroalcohòlics.

Els resultats del treball han determinat, en diferents aules del centre, més de 40 compostos volàtils presents en l’aire. El disseny experimental va ser creat pels mateixos alumnes del Sant Pau, amb l’assessorament de personal del grup de recerca. Durant 14 dies uns mostrejadors passius instal·lats en les aules seleccionades pels alumnes van recollir les mostres, per tal de retenir els compostos orgànics volàtils presents en l’ambient. Seguidament es van enviar els dispositius mostrejadors a la Facultat de Química, on es van analitzar i els alumnes van poder valorar i discutir els resultats obtinguts amb l’ajut del professor del centre i de membres del grup de recerca de Cromatografia Aplicacions Mediambientals de la URV.

Els compostos orgànics volàtils apareixen a l’atmosfera i a l’aire que respirem principalment per activitats de l’home, activitats industrials, circulació de vehicles, productes de neteja i higiene personal, …. alguns d’ells presenten característiques que, en el cas de que aquests s’acumulessin en grans concentracions, podrien arribar a tenir algun efecte sobre la salut humana i, per tant, es requereix el seu control. Fins ara, el seu estudi se centrava en atmosferes obertes, com ciutats o nuclis industrials, però donada la situació derivada de la pandèmia, l’espai tancat cada cop pren més rellevància i es fa necessari l’estudi de l’ambient dintre de les oficines, escoles o cases.

Entre els compostos identificats van destacar els dissolvents, principalment etanol i alcohol isopropílic, en concentracions superiors a 100 µg/m3 , (micrograms per metre cúbic) molt superior als valors trobats a l’exterior del centre que es on s’acostumen a mesurar. La suma de tots els compostos identificats oscil·lava en els espais interiors del centre entre 300 i 500 µg/m3 mentre que a l’exterior els valors eren de l’ordre de 50 µg/m3. No hi ha cap normativa que estableixi uns màxims que poden afectar la salut.

En l’estudi també es van identificar un altre família de compostos, els aldehids, que es poden originar com a productes de descomposició dels alcohols, àmpliament usats durant la pandèmia. Aquests varen ser identificats a uns valors de concentració molt inferiors (20 – 50 µg/m3). El seu estudi és oportú per evitar la seva concentració en excés. Alguns estudis sí que han demostrat la relació entre el dèficit d’atenció dels alumnes a les aules i l’acumulació en altes concentracions d’aquests compostos químics en espais tancats.

L’estudi es va completar comparant els valors trobats d’aldehids en les aules del centre amb els trobats en cases, on es va veure que els valors eren similars.

Per finalitzar el projecte, al col·legi Sant Pau Apòstol es van aplicar una sèrie d’accions correctives i de millora de la qualitat de l’aire a les aules de l’escola, com per exemple establir un horari per la ventilació dels espais tancats, sobretot després de les actuacions de neteja de les aules del centre educatiu entre altres. “Pensem que seguir fent estudis d’aquest tipus és important, ja que pot ajudar a millorar la salut i concentració d’estudiants i docents”, explica Francesc Borrull, investigador principal del grup de recerca Cromatografia Aplicacions Mediambientals, de la URV . A més, amb aquest projecte es consciencia als alumnes i a la població sobre la importància per vetllar per la qualitat de l’aire.

Redacció