.

.

TOTS 21

La Universitat de Barcelona està duent a terme aquests dies (18 de setembre, 2, 9 i 16 d’octubre) la seva ja tradicional sessió de pràctiques de camp de docència universitària als Muntanyans.

D’acord amb el conveni signat l’any 2006, cada any alumnes de la Universitat de Barcelona, primer de la Facultat de Biologia i en els darrers anys de la de Ciències Ambientals, vénen a Torredembarra a realitzar les pràctiques dels seus estudis a les dependències de Cal Bofill i a l’espai d’interès natural Platja de Torredembarra i Creixell.

L’objectiu de la pràctica és introduir els alumnes en les tècniques bàsiques de l’ecologia de poblacions i comunitats, en concret a la zona de dunes i a la zona humida. L’activitat a realitzar és la familiarització amb una eina bàsica d’ecologia de comunitats, l’inventari. Es realitzen mostratges aleatoris per l’espai, s’anoten les espècies de plantes observades i se n’estima l’abundància.

Hi prendran part uns 90 alumnes que es repartiran en quatre grups, de manera que cada divendres es trobaran a Cal Bofill uns 20-25 alumnes. Cal tenir present que els alumnes de la Universitat de Barcelona fa molts anys que es desplacen als Muntanyans precisament per l’interès que aquest espai natural té per desenvolupar estudis ecològics, la bona comunicació i la presència del Centre d’Activitats Mediambientals de Cal Bofill, on es realitza la introducció a l’activitat i les anàlisis de les dades.