TOTS 21

La Plaça del Pou d’Altafulla. Foto: Cedida

La regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Altafulla, que encapçala l’edil Àlex Cañas, ha atorgat un total de 22.000 € en subvencions a entitats esportives del municipi per a l’exercici 2019. Així s’ha aprovat en la comissió de valoració de les subvencions, que es va celebrar el passat dimarts 17 de desembre de 2019, a la sala de Comissions de l’Ajuntament d’Altafulla.

Aquestes quantitats s’han repartit d’acord amb les bases específiques que regeixen el procediment d’atorgament de les subvencions a les entitats esportives municipals, publicades al BOPT nº258, de 10 de novembre de 2014, per la qual es procedeix a fer la valoració de les diferents propostes presentades.

Les subvencions atorgades per l’exercici 2019 han estat:

Club Bàsquet Altafulla, 3.330,54€

Club Marítim Altafulla, 3.760,42€

Centre d’Esports d’Altafulla, 3.335,22€

Atletes d’Altafulla, 3.235,75€

Penya Ciclista d’Altafulla, 2.211,78€

AMPA CEIP «El Roquissar», 2.791,06€

AMPA CEIP «La Portalada», 3.335,22€

El regidor d’Esports, Àlex Cañas, ha avançat que de cara al primer trimestre de 2020 es començarà un estudi per revisar les bases amb l’objectiu que «estiguin ben definides i que cobreixin certes mancances que s’han detectat». Aquestes modificacions es basaran en criteris objectius amb la finalitat de ser el «màxim transparents i curosos» en la gestió dels diners públics.