.

.

TOTS 21

Plànol amb el desplegament dels comptadors de telemesura d’Aigües de Reus (desembre 2021)

Aigües de Reus tanca l’any amb 30.000 comptadors electrònics d’aigua instal·lats a la ciutat, amb la qual cosa més d’un 50% dels usuaris del servei ja compten amb un comptador que permet la telemesura. Al llarg d’aquest 2021 s’han instal·lat un total de 7.181 unitats en diversos barris de la ciutat. La telemesura serà una realitat a tot Reus el 2025/2026, quan s’haurà completat la substitució de tot el parc de comptadors (al voltant de 50.000).

La renovació dels comptadors s’ha dut a terme el 2021 en domicilis dels següents barris: Poetes, Escorxador, Mare Molas, Carrilet, Horts de Miró i Muralla. De les 30.000 unitats instal·lades des que va iniciar-se la renovació del parc de comptadors, ara mateix són unes 25.000 les que permeten la lectura remota, en haver-se integrat ja plenament al sistema de comunicacions d’Aigües de Reus.

Els treballs de renovació consisteixen en la substitució dels actuals comptadors per d’altres de nous que permeten el sistema de telemesura, cosa que es ve fent progressivament des de l’any 2017. El ritme d’instal·lació previst és d’entre 5.000 i 7.000 comptadors cada any, en funció dels plans d’inversió anuals. .

Un cop el sistema de telemesura està plenament operatiu, el control del consum per part dels clients és molt senzil. Tot usuari disposa d’accés a una plataforma online (l’Oficina virtual d’Aigües de Reus) on pot accedir al seu perfil de consum i saber quin és el seu consum de cada mes, de cada setmana, de cada dia i, fins i tot, de cada hora.

Els usuaris que ja el tenen instal·lat compten amb un vídeo tutorial online (www.aiguesdereus.cat) que els permet descobrir com accedir a tota aquesta informació d’una manera senzilla.

La telemesura també permet activar un conjunt d’alarmes (via sms o correu electrònic) per saber, per exemple, si se supera un cabal màxim configurable, si hi ha un consum continu resultat d’una fuita o si es registra un consum del tot inesperat (després d’haver predefinit els dies i hores en els quals l’usuari espera que no hi hagi cap consum).

Optimitzar el consum

En definitiva, l’abonat disposa de noves eines per optimitzar el seu consum d’aigua i poder gestionar-lo i adoptar-ne mesures correctives, si cal. El sistema avisa l’usuari quan sorgeixen incidències i l’avisa via sms o correu electrònic.

El fet de poder gestionar les dades de tots els consumidors de manera automàtica i centralitzada també comporta l’eliminació de les lectures dels comptadors per part dels agents, amb la qual cosa s’eviten possibles errors de lectura o de transcripció dels números.

Xarxa de comunicacions

El projecte s’emmarca en la línia d’inversions tecnològiques que Aigües de Reus du a terme per disposar d’unes infraestructures modernes i oferir al seus abonats un millor servei en el seu dia a dia.

En paral·lel als treballs de renovació física del parc de comptadors, s’instal·la una complexa xarxa de comunicacions, formada per emissors de ràdio en els domicilis, antenes de recepció, concentradors de senyals, emissors via GSM a les oficines centrals, programes pont de conversió de dades i la consegüent integració als servidors d’Aigües de Reus per fer possible la gestió i facturació automàtica.

Redacció