.

.

TOTS 21

Oficines d'Aigües de Reus. Foto: Cedida

Oficines d’Aigües de Reus. Foto: Cedida

Aigües de Reus ha aconseguit recentment la certificació ISO 50001, relacionada amb la transició cap a un nou model energètic i que certifica la qualitat i les bones pràctiques pel que fa a la gestió energètica de les empreses. Aquest estàndard també apunta a la millora continuada pel que fa a l’eficiència, els costos relacionats amb l’energia i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

La certificació del sistema de gestió energètica ISO 50001 inclou tots els processos de l’empresa just en un moment que Aigües de Reus du a terme un important pla d’inversions en la millora de l’eficiència energètica, d’acord amb el Pla d’Acció Municipal. En concret, la certificació estableix un seguit de requisits per gestionar i millorar el consum i l’eficiència energètica en el si de l’empresa municipal d’aigua.

De fet, Aigües de Reus està plenament compromesa amb el repte de la transició energètica, i els darrers anys ha fet passos destacats en la implantació d’una gestió més eficient energèticament del cicle integral de l’aigua. En aquest sentit, l’any en curs comportarà un millor aprofitament encara dels recursos hídrics propis de Reus, la continuïtat en la renovació de la flota mòbil de l’empresa municipal i la culminació del procés d’instal·lació d’una gran planta fotovoltaica a l’estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), que serà la més gran de la ciutat.

Un llarg historial de qualitat en la gestió
De fet, davant el compromís d’avançar en el terreny de la gestió de la qualitat, el medi ambient, la gestió energètica i la prevenció de riscos laborals, Aigües de Reus té implantat un Sistema Integrat de Gestió (SIG), que garanteix la qualitat de les activitats, preveu i/o minimitza els impactes sobre el medi i els riscos sobre les persones i gestiona i millora el consum i eficiència energètica de l’organització.

El procés d’implantació dels sistemes de qualitat es van començar el 1997, amb la implantació de sistemes de qualitat al Servei d’Atenció al Client i al Laboratori. Va ser el febrer de 1999 que es va iniciar la implantació del SIG a altres processos de l’organització. Des de llavors Aigües de Reus ha obtingut el certificat de gestió de qualitat ISO 9001 per a totes les seves activitats; el certificat de gestió mediambiental ISO 14001; el certificat del sistema de prevenció de riscos laborals ISO 45001; el reconeixement específic per al sistema de gestió de qualitat del laboratori d’anàlisi d’aigües segons la norma ISO 17025; i la norma ISO 50001 destinada a la millora de l’eficiència energètica de l’organització.