.

Un instant de la roda de premsa.

L’Ajuntament de Reus ha arribat a un acord amb l’empresa concessionària dels pàrquings de l’Hospital Sant Joan i de l’Edifici Tecnoparc (Iridium) que resoldrà els problemes d’aparcament a l’entorn del centre sanitari. L’acord deixa les mans lliures a la societat municipal Reus Mobilitat i Serveis per construir l’aparcament en superfície projectat a l’exterior d e l’Hospital (amb una tarifa màxima de 2 euros al dia); i integra els aparcaments subterranis del Tecnoparc i de l’Hospital a la xarxa i el sistema de preus públics de l’empresa municipal (amb un màxim d’1 i 4 euros al dia, respectivament). En total, 1.527 places amb preus públics a l’entorn de l’hospital.

L’acord ha estat aprovat aquest dilluns, 19 de novembre pels consells d’administració de Reus Mobilitat i Serveis i de Redessa.

El consell de Reus Mobilitat i Serveis ha acordat la construcció de l’aparcament en superfície projectat a l’exterior de l’Hospital. Tindrà 297 places de zona blava i una tarifa de 50 cèntims l’hora, amb un màxim de 2 euros al dia. La construcció del nou aparcament de zona blava té un pressupost de licitació de 449.197,54 euros.

Fruit de l’acord entre Reus Mobilitat i Serveis i Iridium, l’aparcament de l’Hospital s’integrarà al sistema d’abonaments multipàrquing de la xarxa municipal. Tindrà 650 places a un preu màxim de 4 euros al dia. La tarifa màxima diària actual és de 8 euros.

Les 580 places de l’aparcament de l’Edifici Tecnoparc podrien tenir un preu màxim d’1 euro al dia, pendents dels estudis definitius per part de Reus Mobilitat i Serveis per fixar les tarifes finals. La tarifa màxima diària actual és de 9,20 euros.

Reus Mobilitat i Serveis assumirà la gestió dels dos aparcaments, en un model semblant a l’acord al de l’aparcament del centre comercial de l’avinguda de Sant Jordi. L’acord de gestió suposa repartir els futurs beneficis en una proporció de 90/10, tenint en compte que la concessionària ha realitzat tota la inversió.

Finalment, l’acord preveu la construcció  d’un nou accés a l’aparcament de l’Hospital des de la rotonda principal de l’avinguda de Bellissens per facilitar l’entrada als usuaris. L’obra ha d’estar feta en un termini màxim de 6 mesos; i s’adequaran els dos aparcaments als estàndards i a la maquinària de Reus Mobilitat i Serveis. Els costos d’aquestes actuacions s’estimen en 376.000 euros: 297.000 euros a l’aparcament de l’Hospital i 79.000 a l’aparcament de l’Edifici Tecnoparc.