.

.

TOTS 21

Imatge d'arxiu d'una depuradora.

Imatge d'arxiu d'una depuradora.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Ajuntament de Renau (Tarragonès) han signat recentment un conveni pel qual l’ACA incorpora aquest sistema de depuració -ja en servei- al Pla de Sanejament de Catalunya i s’estableixen els mecanismes adients per a l’atribució de recursos necessaris per garantir la prestació eficient del servei, incloent l’explotació, el manteniment, les reposicions i millores i la intervenció administrativa dels abocaments al sistema. El consistori ha dut a terme la construcció del sistema de depuració pel sanejament de les aigües residuals del municipi, que consisteix en un sistema de fangs actius d’aeració perllongada. La instal·lació dóna servei a uns 140 habitants.

Amb aquest nova estació de depuració d’aigües residuals la comarca del Tarragonès disposa de deu sistemes de sanejament en servei que donen servei al 93% de la població de la comarca: Altafulla, Les Brises del Mar, La Secuita, Perafort (Puigdelfí), Tarragona, La Pobla de Mafumet, Torredembarra, Perafort (Poble) i Vila-seca/Salou.

El Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) inclou les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l’estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.

A dia d’avui les depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 95,5% de la població catalana.