.

.

TOTS 21

Imatge d’un incendi forestal. Foto: Bombers

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha elaborat el primer pla d’infraestructures per prevenir incendis forestals a la zona del Francolí i del Baix Gaià. El document, que ja s’ha presentat a les autoritats locals i supramunicipals, identifica un seguit d’actuacions que s’han de dur a terme per evitar la propagació de focs, facilitar-ne l’extinció i garantir la seguretat en l’operativa. També és un instrument de protecció per a les persones i els habitatges, ja que es tracta d’una zona densament poblada on hi ha molt contacte entre àrees forestals i urbanitzades.

El pla estableix un conjunt d’àrees estratègiques de gestió forestal que permeten acotar el marc d’actuació i facilitar la presa de decisions. Per donar cobertura a aquestes àrees, es proposa implementar una xarxa funcional bàsica de vials, que ha de facilitar la circulació dels equips d’extinció d’incendis, i un conjunt de punts de reserva d’aigua en forma de basses o d’hidrants.

El document també recull les actuacions sobre la vegetació com una altra mesura preventiva. Així, es proposa l’establiment de franges perimetrals en aquelles zones de contacte entre els àmbits urbà i forestal, de manera que la reducció de combustible hi faciliti la circulació i alenteixi el ritme d’un incendi.

El pla cobreix una àrea de 25.190,31 hectàrees que corresponen a 27 municipis de 3 comarques diferents. Des de l’any 1987, aquesta àrea ha estat afectada per 370 incendis forestals, que han calcinat un total de 4.171,24 hectàrees.

ACN