.

.

TOTS 21

Imatge de la façana principal de l’església del Sagrat Cor, fotografiada la setmana passada. Foto: Tots21

Aquest passat mes de març han finalitzat les obres corresponents a la Fase 1a i 2 del projecte de restauració de l’església del Sagrat Cor de Vistabella, a la Secuita. L’autor del projecte, l’arquitecte Santi Prats, ha estat l’encarregat de dirigir-les. La segona fase ha suposat netejar completament les quatre façanes del recinte de culte de manera que han desaparegut les humitats i la brutíssia.

L’execució dels treballs, corresponents a aquestes fases, van iniciar-se a les darreries de l’any 2020 i han anat a càrrec de l’empresa constructora Construccions Jaen Vallés. El cost de l’actuació ha estat d’uns 184.000 € i han col·laborat en el finançament, via subvenció, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de la Secuita i l’Arquebisbat de Tarragona.

L’abast dels treballs de la Fase 1a tenien per objectiu finalitzar les partides que van quedar pendents d’executar a la Fase 1 i han consistit en la nova construcció de les cobertes del magatzem i la sagristia, la neteja, reparació i rejuntat de la resta de cobertes i la il·luminació exterior. Tot i semblar un tema irrellevant, l’actual sistema d’il·luminació és totalment sostenible i es passarà de gastar 14 kw a 0,35 kw.

Els treballs de la Fase 2 han tingut per objectiu la neteja, reparació i rejuntat de totes les façanes de l’edifici, s’han substituït les reixes de protecció dels vitralls, s’han reposat els que estaven trencats o havien desaparegut i s’han refet les arestes que defineixen el volum de l’edificació. La finalització d’aquests treballs deixa la fàbrica o epidermis de l’edifici que Jujol va projectar completament restaurada.

Una anècdota dels veïns

Com a anècdota curiosa, l’origen de la pedra que ha servit per a refer el coronament dels murs del cos secundari. Tota ella procedeix de finques veïnes dels voltants de Vistabella. Els seus propietaris l’han cedida gratuïtament per aquest fi, és pedra natural «de marge» que ha servit per a reposar la mamposteria perduda i refer la franja superior de les façanes del magatzem i la sagristia que s’havien perdut. Roser Martín, delegada diocesana per al Patrimoni Cultural de l’Arquebisbat de Tarragona, ha afirmat a Tots21 que ‘estem molt agraïts amb la col·laboració i implicació dels veïns de Vistabella. Mai fallen, sempre hi són i formen part d’aquest gran projecte’.

L’alcalde de la Secuita, Eudald Roca, en 2020, abans de la restauració. Es pot comprovar la diferència quant a netedat que mostrava el temple. Foto: Tots21

Com a descobriment «arquitectònic» un parell de detalls, la reixa del pati interior està formada per perfils d’acer de llantes de carruatge gastades i reciclades en la línia «Arte Povera» jujolià. A la sagristia, s’ha descobert part del paviment hidràulic original sota un armari, no original, que han desmuntat.

La restauració interior

Les següents fases definides al projecte de restauració se centraran en la restauració de l’interior de l’església i consistiran en la climatització de l’espai, l’arranjament dels paviments de la capella de la Mare de Déu del Roser i nau, la restauració dels elements interiors de fusta i ferro, la restauració de les pintures sobre maó i per últim la il·luminació interior. ‘El cost aproximat, encara per concretar amb exactitud, està al voltant d’uns 360.000 € i per a dur a terme aquestes fases es compta amb una subvenció del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 i estem cercant finançament per altres vies’, han indicat des de l’Arquebisbat. La propietat s’ha de reunir amb l’autor del projecte per acabar de concretar l’ordre d’execució dels treballs pendents, ‘però esperem que es puguin iniciar un cop tinguem consensuat el planning i estiguin licitades i adjudicades les obres’, afirma Martín.

Tal com desitja l’Ajuntament de la Secuita, l’horitzó és tenir les obres de restauració completament finalitzades al 2023, any en què se celebrarà el centenari de la seva construcció. ‘És un repte engrescador que en les actuals circumstàncies de pandèmia es fa difícil, però tal i com va comentar amb l’alcalde de la Secuita, el dia de la presentació del nou cicle de concerts de la Primavera Musical de Vistabella, ho veiem una mica més a prop’, destaca Martín.

Vistabella està immersa en aquestes dates en la celebració de la quarta edició de la Primavera musical. L’alcalde, Eudald Roca, destacava en la inauguració que justament assolir ingressos de cara a facilitar la reforma de l’edifici és un dels leit motivs del festival musical. El Sagrat Cor és un edifici molt estimat a Vistabella, recorda sempre el mandatari, ‘ja que va ser aixecat amb l’esforç dels propis vilatans, que van aportar hores de feina, el solar o els materials’.

L’Església del Sagrat Cor de Vistabella és un Bé Catalogat d’Interès Nacional (BCIN), en la categoria de Monument Històric. Gaudeix del màxim nivell de catalogació que contempla la Llei 9/1993, de patrimoni cultural català. Es va incoar l’expedient de catalogació l’any 2010 i s’acordà definitivament la seva catalogació el 25 de març de 2011.

Jaume Garcia