.

.

TOTS 21

Imatge de part de l'edifici degradat de la Savinosa

Imatge de part de l’edifici degradat de la Savinosa

A petició dels cinc equips d’arquitectes que opten a la licitació del projecte d’intervenció global al complex de la Savinosa, i d’acord amb el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, la Diputació de Tarragona ha ampliat fins el 4 d’octubre la data límit per presentar les propostes. El nou calendari de tramitació permetrà conèixer el nom de l’equip d’arquitectes guanyador i la seva proposta sobre la intervenció global al complex de l’antic preventori abans que finalitzi el mes d’octubre.

La complexitat dels treballs i la voluntat de donar continuïtat a la tramitació sense haver de patir aturades pel parèntesi de les vacances ha portat a acceptar la petició d’ampliació del termini del qual disposaven els equips que participen en el procés de licitació promogut per la Diputació de Tarragona. El termini inicialment previst acabava aquesta setmana.

Un cop feta l’adjudicació, l’equip guanyador s’ocuparà de la redacció de l’estudi sobre els valors arquitectònics i patrimonials; la redacció de l’estudi urbanístic, mediambiental i paisatgístic per assignar nous usos i determinar l’edificabilitat; i la redacció de la modificació del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal que incorpori les propostes i els estudis necessaris.

Cinc equips d’arquitectes opten a la redacció del projecte

La selecció del projecte guanyador es farà entre els cinc equips prèviament seleccionats a proposta del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, d’acord amb el conveni signat per aquest organisme professional i l’ens supramunicipal. Seguint aquest acord, el Col·legi d’Arquitectes va convocar el procés de selecció, va rebre i avaluar les propostes i una comissió tècnica d’experts formada per representats de la Diputació, de l’Ajuntament de Tarragona, de la Direcció General de Patrimoni i del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya va fer la selecció. El resultat d’aquesta primera selecció de cinc candidats, a partir de les propostes presentades, va ser publicat al BOPT del passat dia 2 de desembre. Es tracta dels següents equips:

– Grau-Costa-Carracedo
– Fuses-Viader-Mansilla-Perea
– Ravetllat-Ribas, SLP-José González Baschwitz
– Robert Terradas Muntañola-Amador Ferrer Aixalà
– Jornet Llop Pastor Arquitectes-ADD Bailo Rull-Antoni Vilanova

El procés del licitació obert triarà aquell que presenti la millor proposta tècnica, seguint els criteris del procés de licitació que promou la Diputació. Els candidats tenen fins el dia 4 d’octubre per a presentar les seves propostes que seran valorades per un comitè tècnic amb participació de la Diputació, de l’Ajuntament de Tarragona, de la Direcció General d’Urbanisme, de la Direcció General de Patrimoni Cultural i del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.

El pressupost de la licitació és de 60.000 euros (72.600 amb IVA inclòs). D’aquests, 47.500 (més el 21% de l’IVA) es pagaran al licitador adjudicatari com a honoraris del projecte i 3.125 (més el 21% de l’IVA) a cadascun dels equips convidats al procés de selecció en concepte de primes de participació.