.

.

TOTS 21

La presentació de l'estudi s'ha fet a la seu de la CEPTA

La presentació de l'estudi s'ha fet a la seu de la CEPTA

MAPFRE elabora i presenta a CEPTA un mapa de riscos personalitzat amés de 4.000 empreses i destaca que un de cada tres riscos empresarialsno disposa de la protecció adequada. La jornada s’ha dut a terme aquestdilluns al matí, en el marc de la presentació de l’estudi Empreses 360º dela companyia asseguradora.L’estudi “Empreses 360° sobre les necessitats d’assegurament de lesempreses espanyoles” ha estat presentat a Tarragona per Ferran MartínezMendoza, director general territorial de MAPFRE a Catalunya. En aquestacte ha participat, a més, Josep Antoni Belmonte, president de laConfederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA).

Després de patir un sinistre important (per exemple, un incendi o una inundació), 7 de cada 10 petites o mitjanes empreses desapareixen si no disposen d’una assegurança que cobreixi la paralització de la seva activitat. Aquesta és una de les conclusions de l’estudi “Empreses 360° sobre les necessitats d’assegurament de les empreses espanyoles”, realitzat per MAPFRE, en col·laboració amb CEPYME.

L’estudi revela que més de la meitat de les empreses desconeixen els costos que suposaria la paralització de la seva activitat durant un període de temps significatiu. Només 3 de cada 10 companyies tenen contractada una pòlissa per cobrir les pèrdues reals sofertes per la disminució del volum de negoci i/o l’augment del cost d’explotació com a conseqüència d’un sinistre que paralitzi totalment, parcial o temporal el negoci. Entre elles, el 43 per cent té cobertes les despeses permanents, el 29,8 per cent rep una indemnització per cada dia que l’empresa no estigui en funcionament i el 27,2 per cent té cobertes tant les despeses permanents com el benefici net que deixa de percebre durant el temps que l’empresa està paralitzada.

A Catalunya, només el 47 per cent de les pimes que realitzen la seva activitat en instal·lacions llogades les tenen assegurades i el 72 per cent de les empreses catalanes no tenen coberts els riscos derivats de l’avaria de la seva maquinària.

L’informe, elaborat sobre més de 4.000 empreses espanyoles amb una facturació de fins a 20 milions d’euros, revela que un altre dels riscos als quals s’enfronten les companyies és la solvència dels seus clients. Una de cada quatre companyies de Catalunya no té identificada aquesta circumstància, tot i que l’acció dels impagats és un altre dels factors determinants en la vida i supervivència d’una empresa.

A més dels riscos relacionats directament amb el compte de resultats, n’hi ha d’altres als quals s’ha de prestar atenció i que poden repercutir de manera significativa en la seva evolució. Així, per exemple, el 83 per cent de les empreses catalanes que utilitzen companyies de transport per a les seves mercaderies no disposa d’una assegurança que cobreixi els danys que puguin sofrir aquestes, deixant en mans del transportista seu assegurament.