.

.

TOTS 21

Daniel Rubio, regidor de Recursos Humans i Medi Ambient. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament estrena una plataforma digital per incrementar la recuperació i adopció d’animals abandonats, amb l’objectiu de fomentar i incrementar el nombre d’adopcions animals a la ciutat. La licitació del contracte del servei de recollida, oberta el passat mes de maig i que actualment es troba en fase final d’adjudicació, ja preveu com a novetat, que l’empresa encarregada del servei haurà de tenir actualitzada la informació del registre d’animals en procés d’adopció i fer-ne difusió a través de la plataforma web i de les xarxes socials.

Daniel Rubio, regidor de Recursos Humans i Medi Ambient, valora molt positivament la posada en marxa d’aquesta eina que “ha de permetre treballar amb una base de dades molt més actualitzada de forma diària amb les fitxes dels animals trobats i que serveixi com a primer mecanisme per facilitar la trobada i adopció”.

Amb aquest objectiu la plataforma incorporada al web municipal, i operativa des d’aquesta setmana amb motiu del Dia Internacional de l’animal sense llar (15 d’agost), mostrarà la relació dels animals que es poden adoptar, amb diversos filtres segons espècie, raça, gènere, i el centre o refugi on es troben; així com els mecanismes que cal seguir per adoptar-los degudament.

L’eina digital ofereix detalls sobre la normativa de tinença d’animals així com el procediment per xipar-los i censar-los; i informa de la ubicació dels espais d’higiene i esbarjo per a gossos de que disposa la ciutat.

72% d’animals recuperats o adoptats al 2019

A Reus, el passat 2019 es van recollir un total de 361 animals a la via pública, un 72% dels quals van ser recuperats o adoptats; d’aquñi la importància que les mascotes portin xip i estiguin degudament censades per facilitar la seva recuperació en cas de pèrdua.

En aquest sentit cal recordar que els propietaris d’animals disposen de 3 mesos des del naixement de l’animal, o 30 dies respecte a la seva adquisició, per poder-los xipar al seu centre veterinari de confiança i censar-los mitjançant la plana web de l’ajuntament amb tràmit telemàtic o a les oficines d’atenció ciutadana, l’oficina tècnica empresarial o l’oficina d’atenció ciutadana de la plaça Mercadal. D’altra banda, és important saber que en cas de pèrdua o trobar un animal abandonat la ciutadania cal que es dirigeixi a la Guàrdia Urbana qui disposa de lectors de xips i controlen el registre per tramitar la seva recollida i atenció.

Que l’abandó no sigui mai una opció

Concretament, del total d’animals recollits el passat any, la gran majoria gossos (248), seguits de gats (23) i una variada llista d’espècies que inclou ocells, ponis, galls, serps, conills, tortugues, oques o cabres, fins a 128 van ser recuperats pel seu amo, mentre que 56 van ser adoptats i una trentena van romandre a la gossera, xifra que el consistori vol reduir amb un increment d’adopcions.

Per aquest motiu, en el Dia Internacional de l’animal sense llar, el consistori remarca la importància d’adoptar i no comprar animals, i a prendre consciència de cura i responsabilitat perquè l’abandó mai sigui una opció. En aquest sentit, amb una capacitat de 300 places per a gossos i 100 per a gats, el centre L’Última Llar té actualment 250 cans i uns 90 gats esperant una nova oportunitat.

Nou servei de recollida

Per altra banda, i entre altres novetats, el contracte del nou servei de recollida comportarà un control més exhaustiu de les entrades i sortides dels animals; s’ampliarà l’horari d’atenció al públic; s’obliga a disposar d’un servei veterinari d’urgències, ja sigui propi del centre o extern; i s’incrementa la tipologia de testos de salut que es faran als animals abandonats recollits. El contracte tindrà una vigència de dos anys, prorrogable a dos més, any a any, i un pressupost anual de la licitació de 103.420,28 euros.

Pel que fa a les instal·lacions del centre d’acollida d’animals, aquestes hauran d’estar dimensionades per a poder acollir permanentment 150 animals. Les construccions, instal·lacions i equips hauran de garantir unes bones condicions higièniques i zoosanitàries. Haurà de disposar del nombre d’espais adients en funció de les necessitats del servei. La superfície mínima per animal major de 25kg serà de 5m2. La previsió de recollida és de 300 gossos anuals i de 25 gats a l’any. Els espais hauran de donar unes condicions de vida adequades pels animals per la qual cosa hauran d’estar ventilades, amb bones condicions de llum, d’humitat i protegides contra la intempèrie mitjançant aixopluc.

Redacció