.

.

TOTS 21

A P3, el Departament d’Ensenyament a Tarragona ofereix per al curs 2018-2019 un total de 7.080 places, que suposen 1.017 places més que les previstes en el padró -6.063-, i, a 1r. d’ESO, 7.587 places, 762 més que en el padró -6.825-.

Als Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona es manté l’oferta de places escolars a l’ensenyament obligatori en relació al curs anterior. Si parlem de les principals novetats del procés de preinscripció i matrícula de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria de cara al curs vinent, cal destacar la compactació del calendari, la consolidació de les mesures de control per a detectar el frau i el fet que els centres hauran d’informar sobre la disponibilitat de menús especials per malalties cròniques. A més, es manté l’aposta per l’equitat en els processos d’escolarització en el marc de la coresponsabilitat amb els municipis.

La compactació del calendari -des que la família presenta la sol·licitud fins que coneix el centre en què ha obtingut la plaça-, que respon a la demanda de diferents sectors de la comunitat educativa d’escurçar el procés de preinscripció, permetrà que un major nombre d’alumnes nouvinguts o que es trobin en situacions de canvis, per exemple de domicili, puguin participar en el procés de preinscripció de forma ordinària. La reducció del calendari ha estat possible gràcies a les noves aplicacions informàtiques de gestió d’alumnes, gestió acadèmica i preinscripció.

Enguany les famílies que no tinguin plaça assignada als centres demanats en la sol·licitud de preinscripció podran ampliar la llista de centres a partir de les vacants existents. Així doncs, aquestes famílies rebran una comunicació per correu electrònic on podran accedir, d’una forma restringida, a totes les vacants existents i podran ampliar els centres demanats a la seva petició de preinscripció mantenint la puntuació inicial. Després es durà a terme l’assignació de places d’acord amb les noves demandes de les famílies.

Una altra de les novetats és que es consolidaran les mesures de control per a detectar el frau, a través de revisions de documentació que durà a terme el personal especialitzat del Departament. A més, en el cas de les malalties cròniques del sistema digestiu, endocrí o metabòlic, en l’informe o certificat mèdic que han de presentar les famílies, s’haurà d’especificar de quina malaltia es tracta i el diagnòstic s’haurà de fer d’acord amb els criteris del Departament de Salut. També es tindrà en compte l’existència o no de menús especials per a aquestes malalties en el centre de la primera petició. En aquest sentit, els centres han d’informar sobre la disponibilitat d’aquests menús especials.

Increment de l’oferta inicial de places

A P3, el Departament d’Ensenyament a Tarragona ofereix per al curs 2018-2019 un total de 7.080 places, que suposen 1.017 places més que les previstes en el padró -6.063-, i, a 1r. d’ESO, 7.587 places, 762 més que en el padró -6.825-. Si ho comparem amb el curs anterior, a P3 es preveuen 1.030 places més –de 6.050 places a 7.080- i a 1r d’ESO, 247 més –de 7.340 a 7.587-. Per tant, es continua incrementant l’oferta de places d’acord amb la projecció de la població escolar elaborada per l’Idescat, que preveu un increment d’alumnes de secundària obligatòria -de 12 a 15 anys- fins el curs 2022-2023 i una posterior baixada.

Atès l’impacte d’aquesta projecció de la població en la planificació escolar, aquests Serveis Territorials treballen a través de les següents actuacions per fer front a les necessitats d’increment en la secundària, que a llarg termini han de permetre ampliar l’oferta dels estudis postobligatoris:

  • Optimització d’espais en els centres educatius.
  • Redimensionament d’escoles amb alliberament d’espais.
  • Necessitat puntual d’espais en la secundària a resoldre de manera provisional, excepte en municipis on queda clar la traçabilitat en el temps de nous centres.

En relació al nombre de grups, a P3 l’oferta inicial és de 277 grups, que són un total de 3 grups menys que els actuals. D’aquesta oferta, 211 corresponen a l’escola pública i 69 a la concertada. A 1r d’ESO hi ha un increment de 4 unitats respecte de les actuals. Un total de 193 grups corresponen a centres públics i 64 a concertats. Tots els grups, independentment de la titularitat, es revisaran i s’adequaran a la realitat derivada de la preinscripció i del procés de matrícula.

Calendari de preinscripció

La preinscripció escolar començarà el proper 13 d’abril i acabarà el 24 del mateix mes. La majoria de sol·licituds de preinscripció seran pel primer curs de l’educació infantil de segon cicle (P3), que és quan els nens i nenes comencen a assistir a les escoles, i el primer curs d’ESO, que és quan inicien els estudis als instituts. De fet, avui ha sortit publicada l’oferta inicial de grups per escolaritzar els alumnes. La matriculació s’haurà de realitzar del 21 al 27 de juny per als alumnes d’infantil, primària i primer d’ESO i, entre el 25 al 29 de juny –els que es matriculin al setembre, del 5 al 7-, per als de segon, tercer i quart d’ESO.

Tota la informació del calendari a la web www.preinscripcio.gencat.cat