.

.

TOTS 21

La Creu Roja i la Conselleria de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya han distribuït fins a principis de gener ajudes econòmiques a famílies en situació de vulnerabilitat per a la compra de roba d’abric per als seus fills i filles durant aquest hivern. En total, 150 infants de Tarragona i les Terres de l’Ebre s’han beneficiat d’aquests ajuts.

La institució humanitària ha distribuït targetes de prepagament a aquestes famílies, carregades amb fons que van ascendir a un total de 15.000 €, íntegrament finançats per la Conselleria de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya a través de la convocatòria extraordinària de 2,5 M€ per lluitar contra la pobresa amb subvencions dirigides a entitats pel desenvolupament d’actuacions d’atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat social, especialment aquelles que tenen infants a càrrec. Per tant, per a cada infant, s’han distribuït targetes de prepagament carregades amb un import de 100 euros.

Amb aquestes targetes, les famílies han pogut comprar la roba d’hivern per als seus fills i filles en grans magatzems i comerços de proximitat, com ara xandalls, polars, samarretes, abrics, pantalons, jerseis, botes, calçat esportiu, etc.

Les ajudes s’han destinat a famílies amb fills a càrrec d’entre 0 i 16 anys, amb ingressos inferiors o iguals a 500 € mensuals, més un ingrés addicional de 125 € per fill/a i/o persona dependent a càrrec. Aquesta xifra es basa en l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples).

La Creu Roja i la Conselleria de Benestar Social i Família garanteixen roba d’hivern a 150 infants de la demarcació

La Creu Roja i la Conselleria de Benestar Social i Família garanteixen roba d’hivern a 150 infants de la demarcació